Ga direct naar inhoud
Nieuws

Doorgaand gemotoriseerd verkeer weg Fochteloërveen gestremd

29 september 2023 | Hanneke Wijnja

De gemeente Ooststellingwerf heeft de weg door het Fochteloërveen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Gedurende twee jaar kijken de gemeente en Natuurmonumenten naar de effecten van de afsluiting.

meisje op de fiets

De gemeente kijkt naar de verkeerstromen op de omliggende wegen en Natuurmonumenten naar de effecten op de natuur. Tijdens deze periode doen we ook een onderzoek naar de bezetting van de parkeerplaatsen en vragen we bezoekers hoe ze deze veranderingen ervaren. De uitkomsten van deze onderzoeken weegt de gemeente, die eigenaar is van de weg, mee in de definitieve inrichting van de weg. Fietsers, bromfietsers, voetgangers en hulpverleningsvoertuigen blijven gedurende de pilot toegang houden.

Flora en fauna, recreatiedruk en hydrologie

De Fochteloërveenweg heeft een negatieve invloed op de natuur, de waterhuishouding en recreatie. Aan weerszijden van de weg liggen belangrijke leefgebieden van bijzondere planten- en diersoorten. De weg vormt letterlijk een barrière tussen deze leefgebieden. Overstekende reptielen en amfibieën worden slachtoffer van het verkeer op de weg, ook voor jonge kraanvogels is de weg soms een dodelijk obstakel.

De balans tussen beleving en bescherming is al lange tijd zoek. De toegenomen recreatie in combinatie met meer verkeer, zorgt de laatste jaren steeds vaker voor gevaarlijke situaties.

De weg zelf heeft een drainagesysteem dat regenwater afvoert, wat direct bijdraagt aan verdroging in de aangrenzende veengebieden. Het gevolg een toename in de groei van berken en grassen die daarmee de verdroging verergeren. Voor een gezond hoogveen moet juist zoveel mogelijk regenwater worden vastgehouden. Tijdens de pilot gaat het kadeherstel in het Fochteloërveen door. Door de aanleg van nieuwe kades wordt het kostbare regenwater weer vastgehouden om verdere verdroging te stoppen. Het huidige hoogveen blijft en krijgt de kans om weer aan te groeien.

Wegafsluiting en ontheffing

De afgesloten sectie van de weg beslaat 1100 meter, gelegen tussen parkeerterrein Bonghaar en het parkeerterrein bij de voormalige werkschuur van Natuurmonumenten. Voor bewoners en landbouwvoertuigen die toegang nodig hebben tot percelen die uitsluitend via de afgesloten weg bereikbaar zijn, is er een ontheffingsmogelijkheid. Via kentekenregistratie kunnen zij de slagbomen passeren door een ontheffing aan te vragen via de gemeente Ooststellingwerf. Fietsers, bromfietsers, voetgangers en hulpverleningsvoertuigen blijven toegang houden tot de hele weg.

Bezoek het Fochteloërveen

De afsluiting van de weg heeft geen consequenties voor bezoekers aan het natuurgebied. Het Fochteloërveen blijft van alle zijden toegankelijk, inclusief de weg tot aan de afsluiting. De parkeerplaatsen blijven bereikbaar, zodat bezoekers van de bijzondere natuur in het veengebied kunnen blijven genieten. 

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja