Word lid
Natuurgebied

Griend

  Bezoekersinformatie

  Welkom in Griend

  Griend is een prachtig klein onbewoond waddeneiland tussen Terschelling en Harlingen. Het is een vluchtplaats voor tienduizenden vogels. ’s Zomers waken twee vogelwachters over het wel en wee van de vele vogels.

  Sanne van Gemerden

  Boswachter van dit gebied

  Meer over Griend
  • Nieuws
  Doorgronden wat het eiland beweegt

  Onderzoek naar eiland en wad

  Tot 2020 onderzoeken we op Griend hoe het eiland zich beweegt, welke rol het speelt voor de trekvogels en de broedvogels én wat de invloed van de Waddenzee is op de vorming van het eiland.

  Volg het onderzoek

  Werken met laag water

  Wordt Griend stabieler met de terugkeer van mosselbanken en zeegrasvelden? In deze structuren (BESE) kunnen schelpdieren zoals mossellarven opgroeien tot volwassen dieren. We doen een proef om deze 'biobouwers' actief terug te laten keren naar het wad bij Griend.

  filter plus

  Garnalen graag

  Waarom zijn er steeds meer drieteenstrandlopers rondom Griend. We doen onderzoek naar hun favoriete voedsel, de garnaal.

  filter plus

  Over het gebied

  Griend is een prachtig klein onbewoond waddeneiland tussen Terschelling en Harlingen. Het is een vluchtplaats voor tienduizenden vogels. ’s Zomers waken twee wadwachters over het wel en wee van de vele vogels.

  Vluchtplaats

  Griend is bij hoog water een vluchtplaats voor tienduizenden vogels. Tijdens de voorjaarstrek komen bijzondere vogels zoals zilverplevier, rosse grutto en kanoetstrandloper op Griend uitrusten en ‘opvetten’. Duizenden vogels brengen hier hun jongen groot omdat er geen dreiging is van vossen en andere vleesetende zoogdieren. Het eiland biedt onderdak aan de grootste kolonie grote sterns van West-Europa.

  Rosse grutto

  Uniek vogelreservaat

  Griend bestaat uit een strandwal, een begroeide kwelder en slikken. Het is alleen van april tot juli bewoond. Dan bivakkeren hier twee vogelwachters in een bijzonder onderkomen. Als je met de boot naar Terschelling of Vlieland vaart, zie je het staan. Om dit unieke vogelreservaat zo veel mogelijk met rust te laten, is het niet toegankelijk voor publiek. Via Google Streetview kun je wel een virtuele wandeling maken over Griend. De opnames zijn buiten het broedseizoen gemaakt.

  Gaat Griend wandelen?

  Dat Griend er nog ligt, komt dankzij een ingrijpen van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. Het eiland dreigde weg te spoelen. De aanleg van de afsluitdijk speelt daarbij een belangrijke rol. De vloed werd gemiddeld hoger en het eb lager. Golven tastten het eiland aan. Net als in 1956 en 1988, werden in 2016 maatregelen getroffen om het eiland te versterken, met steun van leden van Natuurmonumenten, Provincie Fryslân en Waddenfonds.

  Griend

  Wat wij hier doen

  Wachten op de vogels

  Elk jaar de eerste week van april, gaan de vogelwachters naar Griend. Ze verblijven daar tot eind juni. Hun taak is om de vogels op Griend te beschermen tegen verstoring. Vroeger bewaakten de vogelwachters Griend tegen eierdieven, want meeuweneieren werden toen als lekkernij gegeten. Nu zijn die gevaren er gelukkig niet meer en houden de vogelwachters zich vooral bezig met het volgen van het broedseizoen van de kokmeeuwen en de grote sterns.

  Volg het laatste nieuws op FaceBook Waddenfans
  Griend

  Nieuws van de boswachter