Natuurgebied

Griend

luchtfoto Griend oktober 2017

Vogeleiland

‘Griend is van de natuur. Mensen mogen hier niet komen. Maar als boswachter ben ik er wel eens geweest. In de luwte van het eiland plantten we toen zeegras. Met succes, want het gras sloeg aan. Met deze ingreep zorgden we voor meer voedselrijkdom in de Waddenzee en voor de vogels op Griend. Dit kwetsbare eiland hebben we als Natuurmonumenten al meermalen gered. Daar ben ik echt trots op.’

Cynthia Borras
Cynthia Borras

Boswachter van dit gebied

Meer over Griend
 • Nieuws
 • Routes
 • Projecten
 • Over het gebied

  Virtueel wandelen

  Duizenden vogels brengen hun jongen groot op Griend, omdat er geen dreiging is van vossen en andere vleesetende zoogdieren. Zo laten ze hun kleintjes veilig opgroeien. Daarom mogen ook mensen het eiland niet bezoeken. Hier is de natuur de baas!

  Wel kun je er via Google Streetview een virtuele wandeling maken. Het eiland bestaat uit een strandwal, een begroeide kwelder en slikken. De opnames zijn buiten het broedseizoen gemaakt om de vogels niet te storen.

  Vogel

  Rosse grutto

  Nieuwe diersoort

  Een eiland waar de natuur helemaal de baas is, is best bijzonder in Nederland. Daarom laten we er onderzoek doen. En onderzoek op een bijzonder eiland levert bijzondere resultaten.

  In 2007 herontdekten de vogelwachters een uit Nederland verdwenen nachtvlinder, de stippelrietboorder. In mei 2018 werd een (voor Nederland) helemaal nieuwe diersoort ontdekt. Dit dier kreeg de naam Baltisch driedoorntje. Dit kleine, op een insect lijkend dier, behoort tot de springstaarten. Het aangetroffen exemplaar is zeldzaam in Europa en leeft langs de kust, in zandige duingraslanden en duinen. Net als andere springstaarten heeft het dier een springvork aan het einde van zijn lijf, waarmee hij weg kan springen. Onderzoekers denken dat het een rovende soort is, en dat is best uniek: want de meeste springstaarten leven van schimmels. Maar deze heeft monddelen die wijzen op een rovend bestaan. Waarschijnlijk eten ze aaltjes, eieren van insecten en andere bodemdieren.

  Waddenonderzoek

  Tot 2020 onderzoeken we op Griend hoe het eiland zich beweegt, welke rol het speelt voor de trekvogels en de broedvogels én wat de invloed van de Waddenzee is op de vorming van het eiland.

  Volg het onderzoek

  Expeditie Griend

  Tussen Vlieland en Terschelling ligt vogeleiland Griend. In het voorjaar worden er duizenden sterns en meeuwen geboren, zelfs de lepelaar heeft er tegenwoordig een kolonie. In het najaar is het een belangrijke tussenstop voor talloze trekvogels en in de winter worden er grijze zeehonden geboren. Griend is een beschermd natuurgebied die alleen onder begeleiding van de boswachter van Natuurmonumenten één keer per jaar te bezoeken is. Deze excursie vindt plaatst in het najaar (september/oktober). Vanuit Harlingen var je naar Griend waar je vervolgens met de boswachter het eiland ontdekt. Onderweg neem je ook mee alle afval die de zee op het strand van het eiland achtergelaten heeft.
  Blijf deze pagina volgen en meld je aan voor deze bijzondere tocht.

  Griend

  De mooiste routes

 • Fietsen

  Vogels kijken in Friesland

  Houd je van vogels? Dan zal deze 65 kilometer je al snel een hele dag kosten. Dat komt omdat je steeds zult afstappen om te kijken wat daar weer vliegt. Trekvogels volgen graag de kustlijn en het noordwesten van Friesland is enorm populair onder zowel vogels als vogelaars

  • 65 km
 • Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  Huisregels

  Griend

  Nieuws van de boswachter

  Direct naar

  Griend

  Wat wij hier doen

  Vogelwachters van Griend

  Elk jaar, vanaf de eerste week van april, verblijven er twee vogelwachters op het Waddeneiland Griend. Tot eind juni beschermen zij de vogels op Griend tegen verstoring. Vroeger bewaakten de vogelwachters op Griend de eieren. Eierdieven hadden het voorzien op meeuweneieren, die toen werden beschouwd als lekkernij. Nu volgen de vogelwachters het broedseizoen van de vogels zoals kokmeeuwen en grote sterns. Maar als lid van Natuurmonumenten ben jij ook een beetje vogelwachter van Griend. Net als in 1956 en 1988, troffen we in 2016 maatregelen om het eiland te versterken, met steun van Provincie Fryslân en Waddenfonds. Ben jij al lid?

  Word lidVolg het laatste nieuws
  logo