natuurgebied

Griend

met steun van velen

Griend gered

Het eiland Griend dreigde de afgelopen jaren ten prooi te vallen aan de golven. Zonder ingrijpen zou het eiland langzaam in zee verdwijnen. De duizenden vogels die op Griend rusten en broeden zijn afhankelijk van dit unieke natuurgebied. Dit eiland kunnen we niet laten wegspoelen! Natuurmonumenten zocht en kreeg hulp van ruim 14.000 leden, Waddenfonds, Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat en het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit. Samen zorgden zij ervoor dat Griend werd gered met de aanleg van een brede zandoever.

Fotograaf: Gerhard KornelisGriend, een onbewoond eiland

Griend kom je op je route tegen als je de veerboot van Harlingen naar Terschelling neemt. 's Zomers zie je in de verte een vogelwachtershuisje liggen. Tijdens het broedvogelseizoen huizen hier twee vogelwachters die alle vogelbewegingen nauwlettend in de gaten houden en tellingen doen. Verder is het eiland onbewoond. Daarom zullen veel mensen Griend niet kennen. Maar maakt onbekend onbemind? Nee zeker niet!

Vogeleiland

Vele honderdduizenden vogels weten het eiland te vinden. In het broedseizoen biedt Griend nestgelegenheid aan zo'n 100.000 vogels. Wist je dat één van de grootste kolonies grote stern van West-Europa hier broedt? Deze kustvogels komen in grote aantallen naar het eiland om eieren te leggen en hun jongen groot te brengen. De vogel staat op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten van Nederland. Griend is één van de weinige plekken waar de grote stern in zulke grote aantallen veilig kan broeden. Ook trekvogels als kanoet, bonte strandloper en rosse grutto doen het eiland aan tijdens hun lange reis van Afrika naar Siberië. De ideale plek om uit te rusten en voedsel te zoeken tijdens de 8000 kilometer lange trip. 

Grijze zeehond

Ook de grijze zeehond is inmiddels fan geworden van dit ruige en eenzame eiland in de Waddenzee. Sinds 2008 zoeken ze jaarlijks de rust van het eiland op om hun jongen groot te brengen. Zelfs bij hoge waterstanden blijven sommige duintjes boven water uitsteken en houden pups en ouders droge voeten. In 2015 zagen 55 zeehondenpups het levenslicht op Griend. 

Flora op Griend

Wist je dat Griend meer dan 165 plantensoorten telt? Ondanks zout, zee, zand en wind gedijen zeekraal, lamsoor en de zeer zeldzame zeealant er goed. Maar inmiddels groeit het bijzondere eiland dicht en verruigt. Aangezien broedvogels gek zijn op kale plekken om te broeden, is het zaak om de verruiging aan te pakken. 

Griend aan de wandel?

Griend is in de zomer van 2016 versterkt met een brede vooroever van zand en schelpen. Dit beschermt het eiland de komende jaren. Het is de wens dat Griend kan gaan ‘wandelen’. In de oostelijke Waddenzee liggen eilanden met dezelfde vorm als Griend, die aan de achterkant aangroeien en aan de voorkant afkalven. Het wandelen gaat met een paar meter per jaar. De tijd zal uitwijzen of Griend dit proces kan oppakken. De komende jaren zullen onderzoekers de ontwikkelingen nauw volgen, om meer te leren over de werking van de Waddenzee en hoe Griend we in de toekomst het beste kunnen behouden.

Fotograaf: /illustrator Wim Dasselaar - Griend zoals het naar verwachting na het herstelproject er uit zal zien -

Natuurherstel Griend in beeld

Natuurfotograaf Jasper Doest maakte prachtige foto’s van de werkzaamheden en de vogels. Bekijk hier de foto's >

Bekijk de foto's van Jasper Doest

Bedankt voor de steun

Een eiland redden is veel werk. Gelukkig kreeg Natuurmonumenten hulp bij het behouden van Griend. Meer dan 14.000 leden van Natuurmonumenten deden een bijdrage aan het project. Zonder steun van Waddenfonds, Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat en het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit zou deze klus onuitvoerbaar zijn geweest. De onderzoeken van Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit en Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee zijn belangrijk voor de toekomst van Griend. Zo leren we meer over de werking van de Waddenzee en van Griend.

Bron: Foto Fitis

word nu lid