Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goedvindt. Meer weten en instellingen.

Nieuws van de boswachter

Vogelparadijs Griend bedreigd

08 februari 2016 | Renée Nitters

Vogeleiland Griend dreigt weg te spoelen. De eerder aangelegde zandhaak is door de dynamiek in de Waddenzee verdwenen. Omdat het eiland onmisbaar is voor honderdduizenden trek- en broedvogels, komt Natuurmonumenten in actie.

Vogelparadijs Griend bedreigd

‘De provincie Fryslân heeft nu groen licht gegeven voor een herstelproject,’ licht Waddenboswachter Erik Jansen toe. ‘We willen nieuwe beschermingsmaatregelen treffen, die aansluiten bij de natuurlijke bouw van Griend.’

Onmisbaar vogelparadijs

‘We laten Griend niet wegspoelen’ stelt Jansen. ‘In voor- en najaar zoeken honderdduizenden trekvogels voedsel op het drooggevallen wad rondom Griend. Kanoeten, drieteenstrandlopers, rosse grutto’s en andere steltlopers moeten aansterken, om weer duizenden kilometers te kunnen vliegen. Tijdens hoogwater zoeken de vogels op Griend een veilig heenkomen. In het broedseizoen brengen tienduizenden vogels hun jongen groot op het onbewoonde eiland. Vooral voor de grote stern is het eiland een belangrijke broedplek.’

placeholder

Fotograaf: Luuk WagterBron: KINA

Beschermingsmaatregelen

Natuurmonumenten beheert dit vogelparadijs in 2016 precies honderd jaar. Het begon met de bescherming tegen de jacht op vogels en het rapen van eieren. Halverwege de vorige eeuw kwam Natuurmonumenten opnieuw in actie. De aanleg van de Afsluitdijk veranderde stromingen en waterhoogte in de Waddenzee. Griend dreigde te verdwijnen. Het vogeleiland kreeg daarom een zanddijk en later, in de jaren tachtig, een beschermende haak van zand. Die zou Griend minstens vijfentwintig jaar lang beschermen. In de loop der jaren heeft de zee het zand van de haak verplaatst naar de platen achter Griend. De zee krijgt nu weer vat op het eiland en knabbelt er stukken af. Natuurmonumenten moet opnieuw aan de slag om het vogelparadijs te behouden.

Hulp Rijkswaterstaat

Natuurmonumenten krijgt hulp van Rijkswaterstaat. De organisatie heeft veel ervaring en kennis van de Waddenzee en neemt de uitvoering van de werkzaamheden op zich. Met zand dat vrijkomt uit vaargeulonderhoud wordt op Griend een beschermende vooroever aangelegd. Hierin worden plaggen van het eiland en schelpenbanken verwerkt. Met de aanleg wordt aangesloten bij de natuurlijke opbouw van Griend. Van nature wordt het eiland beschermd door een wal van schelpen, plantenresten en zand.

placeholder

Bron: Natuurmonumenten

Steun voor het herstel

Het project krijgt brede steun. Provincie Fryslân en het Waddenfonds dragen samen 2,3 miljoen euro bij aan het herstelproject. De totale kosten van het project worden geschat op ruim 2,5 miljoen euro. Binnenkort start Natuurmonumenten een fondsenwervende actie om het resterende bedrag in te zamelen. Het is de bedoeling om in de nazomer van 2016 te starten met de werkzaamheden op Griend.

Natuurlijke ontwikkeling

Na de aanleg van de nieuwe vooroever krijgt Griend weer de ruimte om zich natuurlijk te ontwikkelen. Naar verwachting zal het eiland gemiddeld zeven meter per jaar naar het oosten gaan wandelen. Om te leren van de maatregelen start Natuurmonumenten samen met onderzoeksinstituten een uitgebreid onderzoeks- en monitoringstraject naar de effecten op de ontwikkeling van het eiland en de vogels. Deze kennis komt ook van pas in andere delen van het Waddengebied. De tijd moet uitwijzen of het eiland zich in de toekomst zelf in stand kan houden.

placeholder

Bron: Natuurmonumenten

Renée Nitters

Boswachter Communicatie en Beleven beheereenheid Groningen en Noord-Drenthe

logo