Nieuws van de boswachter

Hazelbekke, zorgen voor een zeldzaam stukje Twente

09 december 2019 | Simone Damhof

Kabbelende beekjes, bloemrijke weiden en hier en daar een boerderij met op de achtergrond een bosrand. Als je je een voorstelling moet maken van Twente dan past het specifieke landschap van het Hazelbekke perfect in dit denkbeeldige plaatje. We zorgen graag voor dit unieke gebied maar hebben ook zorgen over dit zeldzame stukje Twente. We maakten een visie voor de toekomst.

hazelbekke natuurvisie

Parel aan de rand van de stuwwal van Ootmarsum

Het Springendal is vrij bekend, het aangrenzende Hazelbekke is een minder bekend gebied. Hier ontspringt de Hazelbekke, bekke is een oude naam voor beek. Het is niet alleen landschappelijk fraai, hier vind je nog een deel ongerepte Twentse natuur. De elzenbronbossen zijn bijzonder en er ligt zelfs nog een bos van meer dan 150 jaar oud. Een zeldzaamheid in Nederland.

Trilveen van internationaal belang

Net als de landschappelijke waarden, zijn ook de natuurwaarden van Hazelbekke hoog. We namen er maar liefst 31 bedreigde dier- en plantensoorten waar. Het is bijvoorbeeld de enige plek in Nederland waar we Alpenheksenkruid aantreffen. En het trilveen op deze plek is van internationaal belang. Een dunne en uiterst slappe 'bodem' die vooral uit zegge- en graswortels bestaat en die op water of slappe modder drijft.

Zandhagedis verdwenen

Ondanks de bescherming veranderden er toch dingen. Een paar houtwallen zijn in de loop van de tijd verdwenen en een heitje is dichtgelopen met bos. Een middeleeuwse akker is nu grasland en de landbouw om het gebied heen is verder geïntensiveerd. Deze veranderingen leidden ertoe dat de natuurkwaliteit onder druk is komen te staan. Zo namen we enkele soorten van de heide, zoals de zandhagedis, de laatste tijd niet meer waar.

Houtwallen herstellen

In het gebiedsproces dat plaatsvond in het kader van Natura 2000 zijn een aantal maatregelen geformuleerd die de negatieve invloed van de omliggende landbouw moeten verminderen. Europa wees de Natura 2000 status toe aan 160 natuurgebieden in ons land. Doel is om zeldzame leefgebieden te beschermen en afname van het totaal aan plant- en diersoorten een halt toe te roepen.

De toekomst samengevat in een visie

Maatregelen in het kader van Natura 2000 zijn een grote stap in het beschermen. Natuurmonumenten gaat zelf ook aan de slag. Op de planning staan onder andere het herstel van houtwallen, het grasland omzetten in akker en het heideveld weer in ere herstellen. De tracés van de beken die nog te diep insnijden, gaan we de komende tijd verontdiepen. Daarnaast zal Natuurmonumenten haar best doen om samen met de boeren te streven naar vormen van landbouw rond het Hazelbekke welke het milieu zo min mogelijk belasten. De volledige visie lees je hier.

Simone Damhof
Simone Damhof
logo