Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Nieuws van de boswachter

Kraanvogeljongen vliegen uit in het Korenburgerveen

21 JUNI 2017 | Ank van Ravenswaaij

Voor het eerst in ruim honderd jaar vliegen er weer kraanvogeljongen uit in het Korenburgerveen

Kraanvogeljongen vliegen uit in het Korenburgerveen

Spannend

Maandenlang was het spannend; zou het nest niet verstoord raken, zouden de jongen niet ten prooi vallen aan de nabij huizende vossen? Kraanvogels broeden immers op de grond en dit maakt hen extra kwetsbaar. Zowel boswachters als natuurliefhebbers uit de omgeving van het Korenburgerveen hielden de ontwikkelingen nauwlettend - maar op afstand - in de gaten. Totdat deze week de gehoopte melding kwam dat de jongen vliegpogingen deden. Zodra de vogels vliegvlug zijn kan er daadwerkelijk gesproken worden van een broedsucces.

Rust

Ook in de afgelopen twee jaar had het paartje kraanvogels een nest in het afgesloten en meest kwetsbare deel van het veengebied. Helaas zijn de jongen toen door predatie omgekomen. Maar, de aanhouder wint en zodra het kraanvogelpaar dit jaar weer aanstalten maakte om te gaan broeden, werden maatregelen genomen om de vogels voldoende rust te geven. Zo werden alle inventarisaties teruggeschroefd en was er extra toezicht. Ook de ‘buren’, de Stichting Marke Vragender Veen, werkte mee door het aanpassen van haar excursies.

Herstelproject hoogveen

In het gebied is inmiddels ook een tweede paartje kraanvogels gesignaleerd – jonge vogels, die wel baltsgedrag vertoonden maar nog niet tot broeden kwamen. De terugkeer van de kraanvogels heeft te maken met de maatregelen die Natuurmonumenten de afgelopen jaren heeft genomen in en rond het Korenburgerveen. Het natuurgebied werd ernstig bedreigd door verdroging en vermesting. Zeldzame planten en dieren verdwenen. Na een aantal stevige maatregelen gaat het de laatste jaren gelukkig stukken beter.

Ank van Ravenswaaij

Volg mij:TwitterFacebook