Natuurontwikkeling en verblijfsrecreatie in de Leenheerenpolder

In de gemeente Hoeksche Waard, ten westen van het dorp Goudswaard ligt het natuurgebied de Leenheerenpolder. In het kader van grootschalige natuurontwikkeling rond het Haringvliet en het Spui, staat provincie Zuid-Holland aan de lat voor de herontwikkeling van de Leenheerenpolder. Het verbeteren en behouden van rivier en moeraslandschap, vanwege haar hoge natuurwaarde, is daarbij de hoofdzaak. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de inrichting van de polder. Natuurmonumenten wordt na de inrichting eigenaar van de gronden en is daarmee verantwoordelijk voor het beheer. Daaronder valt ook het beheer van de verblijfsrecreatie in het gebied.

Leenheerenpolder

Natuurontwikkeling Leenheerenpolder

De Leenheerenpolder is onderdeel van het Natura 2000-gebied Haringvliet. Binnen dat kader streeft de provincie Zuid-Holland naar een verbetering van de biodiversiteit. Hoofddoel van de herontwikkeling in de Leenheerenpolder is het verbeteren en behouden van 130 hectare rivier en moeraslandschap. De herontwikkeling is erop gericht dat een groot deel van de akkers en graslanden plaats maken voor internatuurgetijden met getijdengeulen die verbonden worden met het Spui. Terugbrengen van zoetwatergetijdenlandschap is een belangrijke stap naar herstel en zorgt voor natuurlijke diversiteit en verhoogde biodiversiteit. De natuurontwikkeling biedt veel nieuwe kansen voor trekvissen zoals fint en stekelbaars, trekvogels zoals kemphaan en goudplevier en tal van soorten libellen, bijen en vlinders. Ook de beschermde Noordse woelmuis voelt zich in dit gebied thuis.

Verblijfsrecreatie Leenheerenpolder

Naast dat er ruimte wordt ingericht ten behoeve van natuurontwikkeling, wordt er ook ruimte ingericht voor recreatie. In de kop van de Leenherenpolder is ruimte voor de ontwikkeling van verblijfsrecreatie. Doel van deze verblijfsrecreatie is om midden in de vrije natuur een unieke verblijfsaccommodatie op te zetten waarbij natuurbelevening centraal staat. Aangezien de accommodaties in een natuurgebied staan, stelt Natuurmonumenten bepaalde randvoorwaarden voor exploitatie. Er zijn voorwaarden gesteld aan de architectuur van de woningen. Geacht wordt dat de architectuur van deze woningen in lijn is met de natuurlijke omgeving en op duurzame wijze gebouwd worden (denk aan zonne- energie, daglicht, ventilatie en een energieneutraal installatieconcept). Daarnaast wordt er tijdens de recreatie geacht dat de bewoners belangrijke waarden van Natuurmonumenten in acht nemen. Denk hierbij aan waarden als stilte, duisternis en het voorkomen van verstoring. Natuurmonumenten ziet er op toe dat deze randvoorwaarden worden gewaarborgd.  

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo