Word lid
Nieuws van de boswachter

Aan het werk in de Vechtplassen

19 SEPTEMBER 2016

In de Loosdrechtse en Kortenhoefse Plassen verbeteren we de leefomstandigheden voor karakteristieke planten en dieren van het laagveen.

Aan het werk in de Vechtplassen

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van Oostrum Westbroek BV. Samen met de aannemer proberen we overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Hoewel de graafmachines alleen in het natuurgebied aan het werk zijn, zijn de machines op sommige locaties van de weg te zien en zullen machines vrijgekomen materiaal als grond en hout verwijderen via de weg of via het water. De werkzaamheden lopen tot uiterlijk 15 maart 2017, maar naar verwachting kan de klus voor het einde van het jaar afgerond worden.

Ruimte voor bijzondere dieren en planten

Bruinjoost en de Ster zijn onderdeel van het grote laagveengebied de Oostelijke Vechtplassen. Laagveengebieden horen bij het oer-Hollandse landschap. Dit cultuurhistorisch landschap bestaat uit plassen, afgewisseld met bloemrijke veenweides, wuivende rietkragen en moerasbosjes. De grote afwisseling zorgt ervoor dat het belangrijke overlevingsplekken zijn voor bedreigde vogels en bijzondere planten. Omdat er in de veengebieden al lang geen turf meer wordt gewonnen groeien ze langzaam maar zeker dicht. Door de verdroging en vermesting rondom de veengebieden gaat dit proces nog sneller.

Fotograaf: Dick RenesNatuurmonumenten voert in De Ster en in Bruinjoost herstelmaatregelen uit om dit proces te keren. Karakteristieke planten en dieren als krabbenscheer, zwarte stern, het vleesetende plantje zonnedauw en de purperreiger krijgen dankzij dit onderhoud weer de ruimte.

Nieuw leven in het veen

Omdat deze gebieden, met hun bijzondere natuur, tot de grootste en meest waardevolle laagveengebieden van Europa behoren, krijgen we een bijdrage van de Europese Commissie voor het laagveenherstelprogramma “New LIFE for Dutch Fens” ofwel Nieuw leven in het veen.

LIFE Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en plant- en diersoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit. LIFE draagt bij aan de realisatie van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. De gebieden waar 'Nieuw leven in het veen' plaatsvindt, vormen elk op zich een onmisbare schakel in dit netwerk.