Nieuws van de boswachter

Bosaanplant in Weert dit jaar van start

26 oktober 2020 | Kay Jans

We kunnen niet zonder bomen. Ze zijn van onschatbare waarde voor dieren en mensen. Naar verwachting maken we nog dit jaar een start met de aanplant van de eerste tien hectare bos voor de toekomst in Weert.

gemengd bos v2

Bron van leven

Bomen zijn een bron van leven. Voor vogels, planten, insecten en voor ons mensen. Bomen zorgen voor meer biodiversiteit, voor een gezonde bodem en schone lucht. Ze dragen bij aan een beter klimaat en aan een groene leefomgeving. Samen met gemeente Weert en de Provincie Limburg gaan we daarom nieuw, robuust natuurbos aanleggen. De ambitie is om binnen 4 jaar 20 hectare – ruim 30 voetbalvelden –  biodivers bos aan te planten.  

Eerste tien hectare

Dat doen we zoveel mogelijk in aansluiting op bestaande natuur in het Kempen-Broek. Zo ontstaan grote, robuuste bos- en natuurgebieden. Natuurmonumenten stelt gronden beschikbaar en zorgt voor de aanplant en het beheer van de nieuwe bossen. Naar verwachting beginnen we eind november met de aanleg van de eerste 10 hectare aan de Vetpeelweg/Vlaamseweteringweg vlakbij de Laurabossen. We starten op het perceel naast de voormalige vuilstort. 

Bekijk het kaartje met de plantlocaties

Inheemse soorten

We gaan voor gevarieerd bos met allerlei soorten inheemse bomen. Denk aan de winterlinde, haagbeuk, zoete kers, fladderiep, zomer- en wintereik, gewone esdoorn, beuk en ratelpopulier. Maar ook struiken zoals de hazelaar, gewone vogelkers, veldesdoorn, lijsterbes, meidoorn, vuilboom en gelderse roos. Juist die mix is goed voor de biodiversiteit en maakt het bos beter bestand tegen klimaatverandering, langere periodes van droogte en ziekten. Gemengde bossen bieden niet alleen een gunstige leefomgeving voor verschillende planten en dieren, ze zijn ook een stuk aantrekkelijker om in te wandelen en fietsen.

Open ruimtes

Op elke locatie planten we groepjes bomen van verschillende bloeiende en vruchtdragende soorten, afgewisseld met struwelen. We planten niet alles vol. Er blijven ook open gedeeltes met genoeg ruimte voor spontane bos- en struikvorming en kruidenrijke begroeiing. Bij de aanplant zijn de bomen nog jong en klein. Het duurt dus heel wat jaren voordat een echt bos is gevormd. Je kunt straks met eigen ogen het bos zien groeien. Hoe de bossen er uiteindelijk uit komen te zien, wordt bepaald door natuurlijke ontwikkeling.

Samen planten

Heel graag hadden we bij de aanplant dit najaar ook natuurliefhebbers, inwoners, kinderen, relaties, leden en vrijwilligers van Natuurmonumenten betrokken. Maar dat zit er in Coronatijd voorlopig niet in. Gelukkig hebben we nog heel wat plantjaren te gaan. In de tussentijd houden we je op de hoogte van de voortgang via onze nieuwsbrief en Facebook Kempen-Broek Natuurmonumenten. Of kijk voor nog meer informatie op de projectpagina

bosaanplant

Eind 2020 beginnen we met planten op het perceel naast de voormalige vuilstort.

Kay
Kay Jans
logo