Nieuws van de boswachter

Fietspad bij Blauwe Meer tijdelijk afgesloten

19 januari 2021 | Lian Flikkema

Het fietspad in het Leggelderveld tussen de Vorrelvenen (parkeerplaats Blauwe Meer) tot de Koekoeksweg is tijdelijk afgesloten (zie rode lijn). Prolander laat een kwelscherm aanleggen om weglekken van grondwater te voorkomen. De werkzaamheden zullen ongeveer van half januari tot eind februari duren

afgesloten fietspad bij Blauwe Meer

Kwelscherm tegen verdroging 

In het Leggelderveld is verdroging een groot probleem. De afgelopen jaren zijn er al verschillende maatregelen uitgevoerd, ook door Natuurmonumenten, om het water langer in het gebied vast te kunnen houden. Een van de oorzaken voor de verdroging is dat het grondwater wegstroomt/weglekt richting de zandwinplas. Prolander laat nu ondergronds, tot op het keileem, een kwelscherm plaatsen. Er zal een sleuf over een lengte van ruim 350 meter van ongeveer twee meter diep gegraven worden. Deze sleuf wordt met keileem gevuld. Keileem laat geen water door. Op deze manier probeert Prolander het weglekken van grondwater te voorkomen.  

Tijdelijk overlast 

Er is bewust gekozen om het kwelscherm in de winter aan te leggen. Op die manier is het fietspad in het voorjaar, als het aantal fietsers toeneemt, weer toegankelijk. Bovendien zijn de werkzaamheden dan voor het broedseizoen gebeurd. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met Bart-Jan Prak van Prolander (06-52401220) of [email protected]

boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe

logo