Ga direct naar inhoud
Nieuws

Schapen zorgen voor rijkere flora en fauna in Hulshorsterzand

18 januari 2017 | E. Werkman

Uit een evaluatie van de begrazing blijkt dat dit stuifzandgebied soortenrijker is geworden.

Schapen zorgen voor rijkere flora en fauna in Hulshorsterzand

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het beheer van het Hulshorsterzand en dat werpt zijn vruchten af. Natuurmonumenten liet het stuifzand weer stuiven, door verschillende maatregelen. De inzet van een schaapskudde moet voorkomen dat het gebied opnieuw dichtgroeit met grassen en bos. Boswachter Mirte Kruit vertelt dat de begrazing leuke en ook onverwachte resultaten oplevert: “Vier jaar geleden hadden we nog veel dikke, oude heidepollen met mos. Van te voren dachten we ‘hoe gaan we dit doorbreken?’ Maar door inzet van de schaapskudde vallen de pollen open en vormen zich nieuwe kransjes van jonge, vitale hei eromheen.”

'Gigantisch toegenomen'

Niet alleen voor de heidepollen zelf pakt de begrazing goed uit, ook andere planten en dieren profiteren ervan. “Zeldzame planten als klokjesgentianen en beenbreek zijn bijvoorbeeld gigantisch toegenomen,” vertelt boswachter Mirte. “Veel beheerders zijn een beetje huiverig om schapen in een veld met klokjesgentianen te laten, maar wij zagen dat het heel goed werkt, mits je het gecontroleerd doet. We deelden dit specifieke heidestuk op in drieën: een deel niet begrazen, een tweede deel matig en een derde deel intensief. Dit wisselden we per jaar.”

placeholder

Drie keer zoveel nachtzwaluwen

Meer kruiden en meer bloemen trekken meer insecten aan. Meer insecten betekent meer vogels. Zo zijn er nu drie keer zoveel nachtzwaluwen en broedt een paartje grauwe klauwier in het gebied. Mooie resultaten, die maken dat we de komende vier jaar de ingeslagen weg, met onder andere schapenbegrazing, zo voort willen zetten. Benieuwd naar onze eindevaluatie van drie jaar begrazing?

Download het evaluatierapport

Herstel stuifzand

Het Hulshorsterzand op de Veluwe is één van de grootste stuifzandgebieden in Noordwest-Europa. Als gevolg van vermesting dreigt dit bijzondere gebied langzaamaan dicht te groeien. Hiermee zou de bijzondere fauna van dit gebied, waaronder diverse soorten bijen en graafwespen, gaan verdwijnen. Natuurmonumenten stak hier samen met de Provincie Gelderland een stokje voor in het kader van een Europese LIFE-subsidie. Van 2012 tot en met 2015 is het herstelwerk uitgevoerd.

placeholder
E. Werkman