Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Nieuws van de boswachter

Weidevogelbeheer: voldoende insecten op het juiste moment

24 SEPTEMBER 2018 | Hanneke Wijnja

Een belangrijke factor die van invloed is op het broedsucces van weidevogels is het aantal insecten voor de kuikens. Insecten komen af op bloeiende planten. Een belangrijke voorwaarde is dus de aanwezigheid en de bloei van bloemen op het moment dat het nodig is.

Waterstanden

Studenten van Van Hall Larenstein in Leeuwarden onderzochten dit jaar in opdracht van Natuurmonumenten het effect van verschillende waterstanden op de beschikbare soorten en hoeveelheden insecten als voedsel voor weidevogelkuikens. De onderzoekers vergeleken het voorkomen van insecten bij lage waterstand, hoge waterstand en bij greppel plasdras. Dit laatste is een greppel die vol water wordt gezet, zodat een drassige strook ontstaat die tijdens het voorjaar langzaam opdroogt. Het bleek dat de waterstand gedurende het broedseizoen niet alleen een belangrijk effect heeft op de aantallen insecten, maar ook op de periode dat ze beschikbaar zijn. Lage waterstanden stimuleren de groei van vegetatie waardoor het aantal insecten toeneemt. Door langer hogere waterstanden te realiseren kan de piek aan insecten dus worden vertraagd en daarmee worden verlaat. Er werd geconcludeerd dat greppel plasdras uiteindelijk de meeste insecten oplevert op het juiste moment, namelijk wanneer de kuikens uit de eieren komen.

Het onderzoek werd uitgevoerd in het weidevogelgebied de Lionserpolder

Kruidenrijk grasland Skrok

Naast het greppel plas-dras beheer waar Natuurmonumenten in Friesland al jarenlang op inzet, is er onlangs nog een maatregel genomen om de insectenstand aan het begin van de zomer te verhogen. Afgelopen week is een perceel op Skrok ingezaaid met een inheems kruidenmengsel gericht op weidevogels en biodiversiteit. Het mengsel bestaat uit grassen (o.a. Beemdlangbloem, Rood Zwenkgras, Reukgras en Kamgras) en kruiden (o.a. Smalle Weegbree, Rode Klaver, Kleine Klaver, Rolklaver en Vogelwikke). Kruidenrijke graslanden zijn goed voor de bodem, ze vormen een aantrekkelijk leefgebied met voldoende insecten voor weidevogel(kuiken)s én ze leveren gezond voer voor het vee van onze pachters. Bovendien vormen de bloeiende kruiden en grassen straks in mei en juni een prachtig gezicht.

Kruidenrijk grasland

Hanneke Wijnja

Volg mij:Facebook