Ga direct naar inhoud
Nieuws

Wat broedt er in het Lycklamabos?

28 september 2017 | Hanneke Wijnja

Dit jaar is de volledige broedvogelbevolking van het Lycklamabos in kaart gebracht. Het resultaat laat zien dat onze inspanningen van de laatste jaren om het bos natuurlijker en daarmee soortenrijker te maken niet voor niets zijn geweest!

Wat broedt er in het Lycklamabos?

Big five

'The big five' van het Lycklamabos in Gaasterland is misschien wat minder indrukwekkend dan wat ze er in Afrika onder verstaan, maar hier zit de schoonheid wat meer in het detail. Roodborst, Koolmees, Vink, Zwartkop en Winterkoning komen het meest voor. Echter, juist de soorten die in lagere aantallen voorkomen, zeggen het meest over de kwaliteit van het bos. Dat zijn namelijk vaak de specialisten, die wat veeleisender zijn voor wat betreft begroeiing of voedsel, zoals de Grauwe vliegenvanger of de Appelvink.

Bijzonderheden

Die Appelvink (zie foto) is een robuuste vogel met een prachtig verenpak, die je helaas maar zelden te zien krijgt. De vogel zit doorgaans hoog in de bomen en maakt zijn aanwezigheid kenbaar met een simpel geluidje dat zich nog het best laat omschrijven als “P’tik”. Van een welluidende zang is bij deze soort geen sprake. Zoals vaker is zijn Friese naam doeltreffender: 'kersebiter' (kersenbijter). Het is een uitgesproken zaadeter, met een voorkeur voor de wat grotere zaden. De massieve snavel van deze vogel is in staat een druk uit te oefenen van 45 kg. per cm2. En daar bezwijkt zelfs een kersenpit onder.

Een andere bijzonderheid dit jaar was de aanwezigheid van de Iberische tjiftjaf. Die is heel zeldzaam voor Nederland, en er is tot op heden nog geen broedgeval in ons land vastgesteld. Of dat in het Lycklamabos wellicht de eerste voor Nederland zal zijn, staat echter te bezien. Er bestaat een speciale commissie die dit soort zeldzaamheden beoordeelt, en die zal zich er nog over buigen. Vaak zijn uitgevlogen jongen nodig als hard bewijs voor een geslaagd broedgeval, en die zijn niet gezien. Maar het mannetje zat in ieder geval langdurig fanatiek te zingen, en dat was voor de tellers een genot om te horen.

Meer biodiversiteit

 

Broedresultaten Lycklamabos 2017

De afgelopen jaren is er met hulp van vrijwilligers hard gewerkt om meer variatie in het Lycklamabos te brengen. De lanen zijn opgeknapt, de woekerende Amerikaanse vogelkers is flink teruggedrongen en er is veel aan de structuur van het bos gedaan. Met als resultaat dat het aantal broedvogelsoorten ieder jaar toeneemt. Dit jaar zijn er in totaal 37 soorten vogels geteld die in het bos broedden. In de tabel hierboven staan de soorten en hun aantallen.

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja