Nieuws van de boswachter

Werken aan natuurlijker bos

07 februari 2020 | Anouk Ballot

Landgoed Mentink is een prachtig gebied. Dat gaat niet vanzelf. De boswachters werken jaar rond aan het onderhoud en beheer. In het bos grenzend aan de gele route nabij de Dollemansweg halen we deze periode bomen met een oranje stip weg. Het werk is slechts van korte duur en is in ieder geval afgerond vóór de start van het broedseizoen.

Op bomen langs wegen letten de boswachters extra goed voor de veiligheid van de recreanten

Meer mooie variatie en diversiteit in het bos

Natuurmonumenten streeft naar een gevarieerd bos met mooie ondergroei van struiken en met bomen van verschillende leeftijden. Deze bossen bevatten de grootste diversiteit aan dieren en planten. Door in dit monotone grove dennenperceel selectief in te grijpen, ontstaat er ruimte voor de overgebleven bomen en andere gewenste loofhoutsoorten. Ook halen we Amerikaanse eik weg. Deze boomsoort scharen we onder de invasieve exoten, wat betekent dat ze inheemse soorten overheersen en bovendien hebben ze minder ecologische waarde. We werken hier op deze manier aan het creëren van natuurlijker bos.

Extra check op veiligheid langs paden en bijzondere flora en fauna

Een perceel is gemiddeld iedere 5 jaar aan de beurt. Of er iets gaat gebeuren en wat, is maatwerk en wordt zorgvuldig gepland. De bomen langs routes en paden checken we extra op dood hout. Wel zo veilig voor de recreanten. Kwetsbare plekken in het bos zijn van te voren geïnventariseerd en worden bij de uitvoering van de werkzaamheden gemeden. Bomen met bijzondere natuurwaarden, zoals nestbomen, zijn te herkennen aan een blauwe stip.

Heeft u na het lezen van deze mail nog vragen? We beantwoorden ze graag. Voor meer informatie of uitleg ter plekke kunt u contact opnemen met Natuurmonumenten Achterhoek, boswachter Bart Jansen, via tel.nr.: (0575) 555 560 of [email protected]

Anouk Ballot
Anouk Ballot
logo