Ga direct naar inhoud
Nieuws

Meer dan vijftienhonderd jonge boompjes geplant in het Drents-Friese Wold

05 april 2023 | Sanne van Gemerden

Deze winter plantte Natuurmonumenten zo’n 1550 inheemse jonge boompjes, waarvan 550 lindes, op Berkenheuvel. Dit is onderdeel van een bos revitaliseringsproject in het Drents-Friese Wold. De bomen, bijvoorbeeld linde, haagbeuk en fladderiep, horen thuis in de Drentse natuur. Maar veel soorten zijn afgelopen eeuw verdwenen. Daarvoor in de plaats werden lariksen en sparren uit Azië en Amerika geplant. Deze soorten werden onlangs in diverse bosvakken geveld.

Bomen planten

Bedreigingen van het bos

Door het graven van sloten werd landgoed Berkenheuvel in de twintigste eeuw steeds droger. De grondwaterdaling maakt het bos makkelijker toegankelijk voor machines. Maar het is niet zo gunstig voor de inheemse bomen. De aangeplante Douglassparren en lariksen versnelden met hun naalden de verzuring van de bodem. Dit, in combinatie met de toenemende stikstofdruk van de afgelopen jaren, resulteert in een kale bosbodem met weinig kruiden en bloemen.

Inheemse soorten

Met het terugbrengen van zoete kers, linde, fladderiep, ratelpopulier, eik en haagbeuk gaat het bos veranderen. De strooisellaag, de afgevallen naalden en bladeren, wordt anders van samenstelling. Veel van de terug geplante soorten hebben blad dat sneller verteerd. Het voordeel daarvan is een humusrijke bodem en meer licht op de bosbodem. Struiken, bloemen en kruiden krijgen zo meer kans. Dit is goed voor het leven en de stabiliteit van het bos.

Extra bescherming

De jonge boompjes krijgen de eerste jaren nog wat bescherming mee. Dit is nodig omdat de grote grazers, zoals Sayaguesa runderen en reeën, ook wel van een mals jong boompje houden. Sommige jonge bomen zijn ingerasterd en worden beschermd door prikkeldraad. Andere boompjes hebben zogenaamde ‘Italiaanse gaasjes’ om zich heen. Dit zijn ronde hekjes van metaal die de boom beschermen tegen wildvraat.

Internationaal erkent

Berkenheuvel maakt onderdeel uit van het Drents-Friese Wold. Dit is 6.000 ha aaneengesloten natuur met de status van Natura2000 gebied. Dit gebied is op Europese schaal vooral belangrijk vanwege de heide, bossen veentjes en vennen. Het bosrevitalisatieproject wordt uitgevoerd in het kader van uitvoeringsprogramma Natuur en dienen de instandhoudingsdoelen voor aangewezen habitattypen en soorten vastgesteld in het beheerplan van Natura2000. Omdat ze hieruit voortvloeien zijn ze daarmee vrijgesteld van ontheffingen.

Sanne van Gemerden
Sanne van Gemerden

Boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe Tijdelijk persvoorlichter (feb, mrt, apr)