Nieuws van de boswachter

Heidebranden in het Dwingelderveld

07 december 2016 | Lian Flikkema

Het was de bedoeling om oude heide gecontroleerd af te laten branden ten gunste van nieuwe dop- en struikheide. Het branden verliep echter niet optimaal.

Heidebranden in het Dwingelderveld

Nog even geduld


"Het leek zo mooi met de paar dagen vorst, maar we waren gewoon te vroeg", aldus Ronald Popken, boswachter ecologie. "De ondergrond was nog te vochtig en het branden heeft zo niet het beoogde effect".


Waarom branden


Op afgebrande, open plekken kunnen nieuwe planten groeien. Het gaat niet alleen om dop- en struikheide, maar ook om kruiden. Er ontstaat meer variatie; er is niet alleen oude heide, maar ook nieuwe heide, zanderige open plekken en kruidenrijke stukken. Dat is gunstig voor insecten, maar ook voor vogels en andere kleine dieren. Het heidebranden is een reguliere beheermaatregel naast maaien, plaggen en begrazen. In het voorjaar gaat de schaapherder nogmaals met schapen over de afgebrande heide gaan om hergroei van pijpestrootje en bochtige smele te voorkomen.

placeholder

Drents heideschaap (Ovis domesticus) - Nationaal Park Dwingelderveld, Dwingeloo, Drenthe, Nederland, EuropaFotograaf: © Frans de Vries - ToonbeeldBron: Natuurmonumenten

Waarom in de winter


Meestal vindt het heidebranden plaats in februari/maart. Dan is het broedseizoen nog niet begonnen en zijn andere dieren in winterrust. Kleine dieren (adders, kikkers en insecten) die dieper in de grond overwinteren, lopen geen gevaar.


Hoe


Eerst heeft Natuurmonumenten randen van de brandvlaktes gemaaid. Dit voorkomt dat de brand overslaat naar omliggende heide. De brandweer is aanwezig om de boswachters te helpen bij het onder controle houden van het vuur.


Zelf zien?


Loop de komende jaren eens over de wandelroute">https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/nationaal-park-dwingelderv… van 13 km. Deze route gaat langs afgebrande stukken heide. De ontwikkeling in het natuurgebied na zo’n heidebrand is dan mooi te zien.

boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe

logo