Ga direct naar inhoud
Nieuws

Evaluatie begrazing op Schiermonnikoog

27 oktober 2020 | Cynthia Borras

In het najaar 2015 heeft Natuurmonumenten 7 Sayaguesa runderen naar Schiermonnikoog gehaald om de duinen tussen bunker Wassermann, het Groene Glop, de Prins Bernhardweg en Johannes de Jongpad te begrazen. In het voorjaar 2017 zijn ook 6 Exmoorpony’s losgelaten in dit gebied. Zoals destijds afgesproken in het overlegorgaan van het Nationaal Park is na drie jaar het effect van begrazing met Sayaguesa’s en Exmoorpony’s geëvalueerd.

Exmoorpony's op Schiermonnikoog

Grote grazers in de duinen van Schiermonnikoog 

De afgelopen decennia zijn grote delen van het duingebied op Schiermonnikoog dichtgegroeid met bomen en struiken. Dieren en planten die afhankelijk zijn van een open duinlandschap zoals tapuit, grote parelmoervlinder en rozenkransje zijn inmiddels verdwenen of erg zeldzaam geworden. Sinds begin jaren ’90 probeert Natuurmonumenten op verschillende plekken het open duingebied te herstellen door houtige gewassen te kappen. Om deze gebieden vervolgens open te houden heeft Natuurmonumenten halverwege de jaren ’90 Soayschapen als grazers ingezet. In 2011 is als een van de maatregelen van het duinherstelprogramma van het Nationaal Park het gebied waar de Soayschapen graasden, uitgebreid. Voor het open houden van het duingebied werkte de schapenbegrazing goed, maar omdat schapen de grasmat erg kort hielden profiteerden bloeiende kruidachtige planten nauwelijks van het beheer. Om meer structuur te krijgen in de vegetatie heeft het Nationaal Park in 2015 besloten om een deel van de Soayschapen te vervangen door Sayaguesa runderen en Exmoorpony’s.

Sayaguesa kalfjes geboren op Schiermonnikoog

Sayaguesa runderen

Veldexcursie  en evaluatie begrazing

Op 6 oktober hebben Natuurmonumenten en Provincie Fryslân de uitkomsten van de evaluatie in de vorm van een veldexcursie gepresenteerd. Tijdens de wandeling werden alle aspecten van de evaluatie besproken. Het evaluatierapport is te vinden op de website van Nationaal Park Schiermonnikoog. Dit rapport zal in de eerstvolgende vergadering van het overlegorgaan van het Nationaal Park ter vaststelling worden geagendeerd.

Evaluatie begrazing in het veld

Evaluatie in het veld

Ontdek het open duinlandschap van Schiermonnikoog

In het duingebied tussen de Prins Bernhardweg en het Groene Glop kun je tijdens een wandeling de Spaanse Sayaguesa runderen, Exmoorpony’s en de Soayschapen het hele jaar door tegenkomen.

Zin om te genieten van de frisse najaarsweer. Trek de wandelschoenen aan en stap in het open duinlandschap van Schiermonnikoog. De “wandelroute strand en duin” van Natuurmonumenten brengt je langs de mooiste stuifduinen en duinvalleien van Schiermonnikoog.

Nationaal Park Schiermonnikoog

Bloemrijke duinvallei op Schiermonnikoog

Help de natuur van Schiermonnikoog doe een gift

Op Schiermonnikoog zijn honderden planten en dieren  zoals de grote muggenorchis, het rozenkransje, de duinparelmoervlinder en de tapuit met uitsterven bedreigt. Hun leefomgeving, de open duinen, verdwijnt ook. Door stikstof uit de lucht veranderen de duinen heel snel in bos. Stikstof werkt als meest, daar gaan struiken, bomen en gras harder van groeien. Dit onnatuurlijke proces zet het duingebied onder druk. De duinen groeien dicht, dieren en planten gaan verloren.

Door een donatie van €2,50 te doen help je Natuurmonumenten de natuur van Schiermonnikoog te beschermen en te behouden. Door middel van begrazing en maaibeheer houden wij het duingebied van Schiermonnikoog open voor konijnen, tapuiten en parelmoervlinders.

Cynthia Borras
Cynthia Borras