Nieuws van de boswachter

Vernieuwing ruiter- en menpaden Veluwezoom van start

09 november 2018 | Susanne Blommaert

In Nationaal Park Veluwezoom is een start gemaakt met de verbetering en vernieuwing van de ruiterpaden in het gebied.

paardrijden in een natuurgebied

De afgelopen maanden is nauw overleg geweest met ruiters en menners uit de omgeving. Zij namen ook een aantal keren samen met boswachters een kijkje in het natuurgebied. Aan de hand van ervaringen tijdens deze veldbezoeken is een lijst met verbeterpunten opgesteld, waaraan de komende weken gewerkt zal worden. Te denken valt aan het vermijden van bijvoorbeeld plekken met een drassige ondergrond of met stenen of boomstronken, en het weghalen van laaghangende takken.

Schitterende panoramaroute

Het geheel van ruiter- en menpaden blijft in grote lijnen hetzelfde, op enkele nieuwe tracés na. Waar de paden anders gaan lopen, is soms gekozen voor beheerwegen. Hierdoor kunnen de kosten beperkt blijven, omdat beheerwegen toch al onderhouden moeten worden. Verder is op landgoed Heuven zoveel mogelijk getracht de ruiterpaden apart te leggen van wandelpaden, zodat de verschillende gebruikers elkaar niet in de weg zitten. Ook zijn er enkele nieuwe tracés. Zeer vermeldenswaardig is een hele mooie panoramaroute aan de oostrand van het Herikhuizerveld, waar je langs de bosrand rijdt en een spectaculair uitzicht hebt over de heideheuvels van de Posbank.

Wegen- en Padenproject

De vernieuwing en verbetering van de ruiter- en menpaden in Nationaal Park Veluwezoom maken deel uit van het Wegen- en Padenproject. Bij de verbetering van de wegen en paden en de aanleg van nieuwe tracés, maar ook bij het beheer in de toekomst, trekt Natuurmonumenten nauw op met gebruikersgroepen uit de omgeving. De werkzaamheden aan de ruiter- en menpaden worden als het meezit dit jaar nog afgerond, maar dit is onder meer afhankelijk van de weersomstandigheden.

Susanne Blommaert
Susanne Blommaert
logo