Ga direct naar inhoud
Nieuws

Hulp voor de aardbeivlinder

02 februari 2017 | Jowien van der Vegte

Natuurmonumenten gaat aan de slag in Nationaal Park Zuid-Kennemerland: stuifkuilen en plaggen.

Hulp voor de aardbeivlinder

In de duinen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland komt de bijzondere aardbeivlinder voor. Maar ze hebben het moeilijk. Ze zijn afhankelijk van gevarieerd duingrasland, met veel kleine kruidachtige planten. De rupsen lusten alleen blaadjes van dauwbraam, kleine bosaardbei en vijfvingerkruid. En die kunnen niet kiemen in een dichte ruige grasmat.

De afgelopen vijf jaar is al hard gewerkt in het duin (LIFE-project Dutch Dune Revival). Door het hele gebied is Amerikaanse vogelkers verwijderd en op de ergste plekken is de bovenste grondlaag af geplagd. Daarmee zijn veel zaden van de Amerikaanse vogelkers verwijderd.

Meer kansen voor de aardbeimoervlinder

Met PAS-compensatiegeld van Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland kunnen we nu nog meer doen voor de aardbeivlinders en andere bijzondere duindieren en –planten. De komende jaren zullen op veel plekken kleinschalig stukjes worden afgeplagd en worden stuifkuilen aangelegd. Ook worden grote groeiplaatsen van bijvoorbeeld duindoorn verkleind, waardoor er meer open en bloemrijk duingrasland ontstaat. En het hele gebied wordt nagelopen op nieuwe Amerikaanse vogelkers.

Boswachter Ruud Luntz: “Door de hoge concentratie stikstof die door bedrijven en industrieën wordt uitgestoten, groeien soorten als de duindoorn en verschillende grassoorten zo hard dat andere zeldzamere soorten geen kans krijgen om zich te ontwikkelen.”

Boswachter Luntz hoopt dat vijfvingerkruid en kleine bosaardbei zich gaan vestigen op de schrale en open duingrond. De runderen en paarden die het gebied begrazen zorgen er voor dat de vegetatie kort blijft en ruigte niet terug komt.

placeholder

bloemrijk duingrasland Fotograaf: Ruud Luntz

Aanpak Stikstof

PAS staat voor het Programma Aanpak Stikstof van de overheid. Natuurgebieden lijden onder de grote hoeveelheid ammoniak die uit de lucht neerslaat in de natuurgebieden. De overmaat aan stikstof zorgt voor verrijking van de bodem. Hier hebben kwetsbare planten en dieren last van. In het duingebied gaan we dit tegen met verschillende maatregelen. Het doel is om het gebied gevarieerd te houden met genoeg open zand en duingraslanden met veel kenmerkende planten en dieren.

Aan het werk in het duin

Alle wandelpaden blijven toegankelijk en in de weekenden wordt er niet gewerkt door de aannemers. In februari en maart 2017 wordt voornamelijk gewerkt in het rustgebied, wat niet toegankelijk is voor bezoekers. Op doordeweekse dagen kunnen fietsers en wandelaars wel werkverkeer tegenkomen. Tussen juli en november wordt er door het hele gebied gewerkt.

Kom wandelen in het Nationaal Park

Wandel zelf langs prachtige stukken duingrasland en zie waar we het voor doen. Er zijn meerdere gemarkeerde wandelroutes in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Een aanrader is de blauwe route vanaf ingang Duin en Kruidberg: een wandeling van 10km (heen en terug). Je begint in het bos, loopt door het open duin landschap tot op het strand. Onderweg kom je prachtige stukjes duingrasland tegen, een voorbeeld van hoe mooi het duin zich na de PAS-maatregelen kan ontwikkelen. Of loop de beschreven route via de app ‘Natuurroutes’ of download de beschrijving.

Lees hier verder over de PAS-maatregelen.

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte

Boswachter