Ga direct naar inhoud

Natuurmonumenten zoekt vrijwilligers broedvogelmonitoring in het Norger Esdorpenlandschap

Voor in natuurgebied het Norger Esdorpenlandschap is Natuurmonumenten op zoek naar vrijwilligers voor de broedvogelmonitoring. Heb jij geen problemen met vroeg opstaan en heb je kennis van broedvogels? Lees dan onderstaande vacature:

Norger Esdorpenlandschap

Wat ga je doen?

Je gaat in het voorjaar rond zonsopgang en een enkele keer in de avond broedvogels monitoren. Het werkgebied is het Norger Esdorpenlandschap, de Eenerstukken en de Tempelstukken. Het betreft 2 verschillende onderzoeksgebieden, dus je kunt je ook aanmelden voor 1 van de gebieden. Doordat beide gebieden behoorlijk groot zijn, is het niet mogelijk om in 1 bezoekronde het hele gebied te tellen. Je hebt dus meerdere ochtenden nodig om het hele gebied te tellen, of je doet het telwerk in samenwerking met iemand anders. Sinds 1996 worden jaarlijks in deze gebieden broedvogels gemonitord, deze gegevens zijn zeer waardevol voor zowel SOVON als voor Natuurmonumenten. Door je in te zetten als vrijwilliger draag je bij aan de voortzetting van deze belangrijke database.  Doordat er ook verstoringsgevoelige soorten voorkomen vraagt het inventarisatiewerk het nodige inzicht en verantwoordelijkheidsgevoel. Een goed broedsucces is uiteindelijk belangrijker dan het tellen van het laatste territorium (of een leuke foto).Het werkgebied

De telgebieden liggen beiden in het beekdal van De Slokkert en het Groote Diep. In de Eenerstukken wordt een plot van 350 hectare geteld. Het gebied bestaat grotendeels uit graslanden die naar de beek toe steeds natter worden. Aan de randen van het gebied zijn ook de nodige houtwallen aanwezig. Primaire weidevogels zoals grutto, tureluur en kievit komen wel in het gebied voor, maar hebben het moeilijk. Bijzonder zijn de grote hoeveelheden veldleeuwerik en watersnip die in het gebied voorkomen, maar ook soorten als oeverzwaluw en paapje worden er jaarlijks vastgesteld.

De Tempelstukken is een veel ruiger gebied, waar extensieve beweiding plaatsvind. Met 442 hectare is dit gebied ook nog een stuk groter. De ruige vegetaties bieden een goed onderdak aan soorten als blauwborst, sprinkhaanzanger en keu, maar ook een soort als grauwe klauwier doet het hier goed. In de aanwezige houtwallen en bosschages broeden soorten als goudvink en geelgors.

 

Wat verwacht Natuurmonumenten van jou?

  • Een goede basiskennis van broedvogels en vogelgeluiden;
  • Je bezoekt zo’n 15 tot 20 keer het gebied vanaf maart t/m eind juni;
  • Je stemt de werkwijze af met de ecoloog;
  • Je kunt werken met de methodiek van SOVON of bent bereid om deze methode te leren;
  • De veldgegevens voer je in m.b.v. de benodigde app van SOVON

 

Wat biedt Natuurmonumenten jou?

  • Werk op de mooiste plekken in de natuur;
  • Een inwerkprogramma door een ervaren vrijwilliger;
  • Een vast contactpersoon vanuit de werkorganisatieMeld je aan!

Heb je interesse of heb je vragen? Vrijwilligerscoördinator Helga Buist is van maandag t/m donderdag telefonisch te bereiken op 06-13925618 of stuur een e-mail naar [email protected]