Ga direct naar inhoud
Nieuws

Geef je mening over het Limburgse landschap

18 december 2018 | Hans Kottelaar

Hoe houden we Limburg samen mooi en levend? Jouw mening telt. Vul de Nationale Landschap Enquête in.

Limburgs landschap ZL

Ons kleine, drukke land verandert onvoorstelbaar snel: de open ruimte in Nederland neemt met 8 hectare per dag af. Steeds meer megastallen, distributiecentra, zonneparken, windmolens, snelwegen en woonwijken vragen ruimte. Natuurmonumenten maakt zich hierover zorgen. Daarom vragen we alle Nederlanders zich uit te spreken over hoe we willen dat Nederland er uit ziet. Hoe gaan we al die ontwikkelingen zo inpassen dat Nederland een fijn land blijft om te leven? Kan dat met liefde voor ons landschap en de natuur? En hoe ziet dat er dan uit? Geef ook je mening en vul de enquête in.

Limburgs landschap

Ook in Limburg staat het landschap sterk onder druk. Sluipenderwijs verdwijnen kenmerkende elementen zoals houtwallen, graften en hoogstamboomgaarden. Landbouwpercelen worden steeds groter en er worden ook steeds grotere stallen gebouwd.

Het landelijk gebied in Limburg verdient een betere bescherming. En landschapsherstel verdient meer aandacht. Ook is er meer regie nodig op de overgang naar duurzame energie. Dat brengt een groot aantal nieuwe initiatieven met zich mee, zoals windwindmolens en zonneparken. Met een betere regie van Rijk en provincie blijft Limburg aantrekkelijk voor haar bewoners en kunnen kansrijke locaties benut worden voor duurzame energie.

Liefde voor het landschap

“Ons landschap staat op het spel,” zegt Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten. “Als we niet opletten, verdwijnt de schoonheid en weidsheid van ons land en de ruimte voor de natuur.”

Natuurmonumenten wil de veelheid aan vormen, aan kleuren en geuren, aan planten en dieren niet verloren laten gaan. Kunnen we die nieuwe woningen en andere bouwplannen inpassen met liefde voor ons landschap? En hoe ziet dat er dan uit? Geef ook je mening over ons landschap en vul de enquête in.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Environmental Research in samenwerking met Natuurmonumenten. De resultaten stellen we beschikbaar aan bestuurders zodat zij dit kunnen meewegen als zij beleid vormgeven. Meedoen kan tot 9 januari.

Vul hier de enquête in >

Lees hier meer over het landschap >

Klik hier voor het Natuuronderzoek van OERRR >

 

 

Hans Kottelaar