Nieuws van de boswachter

Trap naar ENCI-groeve langer afgesloten

04 november 2021 | Natuurmonumenten

De werkzaamheden gaan langer dan gepland duren. In plaats van 1 dag worden het 2, mogelijk zelfs 3 dagen.
Op 8, 9 en mogelijk 10 november 2021 is de trap die naar de ENCI- groeve gaat aan het einde van de Luikerweg op de Sint-Pietersberg gesloten voor alle wandelaars. Op die dagen zijn er werkzaamheden onderaan de trap in verband met herkeuring van de mergelgangen. De groeve is die dagen alleen bereikbaar via de Lage Kanaaldijk 117, Maastricht bij Chalet d’n Observant. Gele route wandelaars dienen deze dagen om te lopen via de Maas of via de van Schaikweg.

onderaan trap mergelgang

Herkeuring

Het plafond van de mergelgangen onderaan de trap die de groeve ingaat op de Sint-Pietersberg dient herkeurd te worden in het kader van de mijnbouwwet. De keuring vindt plaats in verband met veiligheid voor de wandelaars die de trap gebruiken en onderaan de trap door een stuk van een mergelgang lopen alvorens ze de groeve ingaan. De werkzaamheden bestaan uit het weghalen van een 30 cm dikke mergel (kalksteen)laag van het plafond. Wat overblijft is een harde laag, ook wel touwlaag genoemd, als plafond. Er wordt gewerkt met een rupsvoertuig met kraan. Het mergel wat van het plafond wordt afgehaald blijft in de groeve, deels als blokken en deels als poeder.

Gele route wandelaars opgelet

Voor de gele route klik hier. Met voor 8, 9 en mogelijk 10 november2021  dus het advies om niet de trap af de groeve in te gaan (de trap is afgesloten) maar om te lopen via de Maas of Van Schaikweg (Kiekoet). Dat betekent dat de route wel langer wordt, Aan de Lage Kanaaldijk 117, bij Chalet d'n Observant kun je wel de groeve in , maar dan moet je daar ook weer uit!

Vragen

Heb je vragen over deze werkzaamheden neem dan contact op met [email protected]

Natuurmonumenten
logo