Ga direct naar inhoud
Twente

Nieuws uit Twente

 • 19 maart 2024 | Jantine Wesselink

  Natuurherstelproject Witte Veen stopt in het broedseizoen

  Het broedseizoen is begonnen, de natuur van het Witte Veen is nu extra kwetsbaar. Dat betekent dat in het veld geen werkzaamheden voor het herstel van het Witte Veen plaatsvinden. En ook dat wandelaars en fietsers weer van harte welkom zijn. We geven hieronder update wat er tot nu toe gebeurd is.

 • 05 februari 2024 | Simone Damhof

  Winterverblijf vleermuizen in trek

  Eind januari telden we overwinterende vleermuizen. Elk jaar weer een bijzondere gebeurtenis. En dit jaar ook nog eens met bijzonder resultaat.

 • 22 januari 2024 | Jantine Wesselink

  Winters weer bij het werk in het Witte Veen

  Ruim een jaar na de start van het natuurherstel Witte Veen is er veel gebeurd. De deelgebieden in het noorden zijn nagenoeg klaar. We zijn nu van start in het zuidelijk deel. De afgelopen maanden waren echter wel een uitdaging voor werken in een natuurgebied door de vele regen en vorst.

 • 06 december 2023 | Simone Damhof

  Vrijwilliger in de kijker: Mimi van den Berg

  Ik ben Mimi van den Berg. Nu 20 jaar geleden, ben ik in de VUT gegaan. Ik werkte 2 dagen in de week als onderwijzeres aan de basisschool. Heb het met veel plezier gedaan, maar het leek me ook prima om te genieten van de vrije tijd met mijn man en de kleinkinderen.

 • 05 december 2023 | Simone Damhof

  Vrijwilligersgroep Grintenbos ontvangt Provinciale vrijwilligersprijs 2023

  Het was een ware uitdaging om het stil te houden, maar nu mogen we trots aankondigen dat de vrijwilligersgroep Grintenbos de Provinciale vrijwilligersprijs 2023 heeft gewonnen! Vrijwilligerscoördinator Petra Hofhuis stuurde een aanbevelingsbrief naar de Provincie, en enkele dagen voor de prijsuitreiking ontvingen we het geweldige nieuws.

 • 28 november 2023 | Simone Damhof

  Tuinvaas na honderd jaar terug op ‘oale groond’

  Een opmerkelijk stukje geschiedenis keert terug naar arboretum Poort Bulten: de tuinvaas, na honderd jaar herenigd met zijn oorspronkelijke grond. Patty Ament-Gelderman, voormalig bewoner van het nabijgelegen jachthuis, kwam met het idee afgelopen zomer.

 • 19 september 2023 | Jantine Wesselink

  Natuurherstelproject Witte Veen aangeland in het hart van het gebied

  Met het natuurherstel Witte Veen zijn we aangeland in het hart van het gebied. Namelijk in de hoogveenkern. Alle herstelmaatregelen zijn gericht op behoud en uitbreiding van dit kwetsbare stuk natuur. Unieke soorten als hoogveenglanslibel, heideblauwtje, glimworm, nachtzwaluw, boomkikker, éénarig wollegras, veenpluis en gasten als kraanvogel gaan profiteren. Naast natuurherstel doen we ook klimaatonderzoek. We meten namelijk hoeveel broeikasgassen goed functionerend hoogveen kan vasthouden.

 • 17 augustus 2023 | Simone Damhof

  Vijf excursies en een webinar: werken aan water in Overijssel

  De Ledencommissie Overijssel koos ervoor om vijf activiteiten in het kader van het thema water te organiseren. De activiteiten vonden plaats in mei en juni 2023. Een verslag van Els Boerrigter.

 • 14 augustus 2023 | Simone Damhof

  Water optimaal benutten voor natuur

  Natuurmonumenten gaat aan het werk in het Buurserzand. De oude stuwen zijn aan vervanging toe. Daarnaast gaat ook het water te snel het gebied uit, dit gaan we vertragen door het dempen van greppels. Al deze herstelmaatregelen hebben een positieve invloed hebben op het vasthouden van water binnen het Buurserzand. Verder worden op enkele plekken in het Buurserzand bovenste voedselrijke lagen verwijderd voor de ontwikkeling van vochtig bos en wordt er strooisel verwijderd waar nodig zodat heide zich weer goed kan ontwikkelen.

 • 19 juli 2023 | Simone Damhof

  Duivelshof: Paradijs voor vlinders met nieuw record heideblauwtjes

  De Duivelshof staat bekend als een vlinderparadijs en ook dit jaar stelt het natuurgebied niet teleur. Op verschillende locaties zijn er grote aantallen prachtige vlinders gespot, waaronder de indrukwekkende keizersmantels en kleine ijsvogelvlinders. Het hoogtepunt van dit jaar wordt gevormd door een nieuw recordaantal heideblauwtjes.