Schaatsen op de Vlietlanden, Midden-Delfland

Schaatsen op de Vlietlanden, Midden-Delfland

De temperatuur hoeft maar te dalen of schaatsers worden onrustig. En terecht. Want wie ooit op de schaats Midden-Delfland heeft doorkruist, is besmet met het ‘steeds weer willen gaan’. Een schaatstocht door de Vlietlanden en de polders.

Schaatsen op natuurijs

De Vlietlanden vriezen lekker snel dicht. Maar ga niet te snel! Informeer even bij de plaatselijke schaatsclubs:

Historisch Maasland

Slenter voor of na het schaatsen even door Maasland; het dorp is het waard. In sommige straatjes lijkt de geschiedenis stil te hebben gestaan. De ‘nederzetting’ bestond al ruim 1000 jaar geleden en ‘heeft het nodige doorstaan’. Zo liep het in 1574 onder water toen Willem van Oranje door inundatie de Spanjaarden uit Leiden wilde verdrijven. Historische panden te over. Café de Pynas bijvoorbeeld waar rond 1900 de gemeenteraad vergaderde, de Hervormde kerk (1400) en natuurlijk museum De Schilpen, een oud kruidenierswinkeltje. 

Startpunt

Bij goed ijs start je bij Wapen van Maasland, Kerkweg Maasland. Anders ga je bij de Maassluiswegh de Noordvliet op. 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

De route

 Startpunt

1Startpunt

Zingend vergleed het ijs onder zijn ijzers. De rug gekromd, de wind over de vlakte, goudgeel riet in de winterzon. De einder open, de stilte groots, het landschap als van vroeger.

Schaatsen
Startpunt

2Vlietlanden

Schaatsend over de Noord- en Middelvliet, twee van de drie in de Middeleeuwen gegraven vlieten van de Vlietlanden, valt op dat het polderland rondom veel lager ligt dan het natuurgebied. De polders zijn ontwaterd, het natuurgebied is dat niet. De Vlietlanden zijn in het verleden namelijk altijd voor wateropvang gebruikt. Ontwatering van veengrond zorgt voor bodemdaling; veen verteert als er zuurstof bij komt.

Rietpluimen in de sneeuw
Vlietlanden

3Foppenpolder en Aalkeetbuitenpolder

De Foppenpolder en Aalkeetbuitenpolder zijn, net als de ‘boerenpolders’ rondom, ’s winters het domein van ganzen en smienten. Mits er geen sneeuw ligt, zie je hier vele honderden grauwe ganzen en brand-, riet- en kolganzen en smienten. De dieren broeden veelal in het hoge noorden en overwinteren bij ons. De kou vergt ook van hen veel energie; verstoor ze niet. Ze moeten gemiddeld dagelijks een pond gras eten!

Smienten op ijs
Foppenpolder en Aalkeetbuitenpolder
Kolganzen in de sneeuw
Foppenpolder en Aalkeetbuitenpolder

4Broekpolder

Aan je rechterhand vind je de Broekpolder. De Broekpolder is een voormalige baggerstortplaats (vandaar ‘de berg’) maar inmiddels een recreatiegebied. Het terrein is beplant met snelgroeiende bomen als wilgen en populieren. Schotse hooglanders banjeren er doorheen; roofvogels als buizerd, sperwer en havik voelen zich er thuis.

Sperwer in de sneeuw
Broekpolder
Schotse hooglanders in de winter
Broekpolder

5IJsmoppen

Vlaardinger ijsmoppen zijn een ware traditie. Ruim anderhalve eeuw geleden al haalden de tuinders uit het Westland op hun (recreatieve) schaatstochten in Vlaardingen een zakje ijsmoppen ‘voor moeder de vrouw thuis’. Dat moest dan wel een zakje ongebroken koekjes zijn: hét bewijs voor een schaatstocht zonder vallen. De traditie is er nog steeds. Zodra vlieten en sloten bevriezen, bakt bakker Hazenberg (al sinds 1853) ijsmoppen: zandkoekjes met onder meer anijs, boter en kaneel. Een lekker koekje (plus café naast de bakkerij!). 

Rijd in Vlaardingen door tot aan de sluis. Je kunt hier omkeren óf klunen voor een zakje ijsmoppen. Ga hiervoor het trappetje op en naar bakker Hazenberg (Korte Hoogstraat 14A).

Groepje schaatsers
IJsmoppen

6Krabbelen voor de kinderen

Ook voor de kleine krabbelaars, de allerjongste schaatsers, biedt De Vlietlanden een veilig plek. Het water recht voor café Vlietzicht vriest snel dicht. Het ijs is makkelijk vanaf de kant te bereiken en daarmee ideaal voor ouders en kinderen.

Kinderen schaatsen en op de slee
Krabbelen voor de kinderen

7Polderland

Rijdend op de Vlaardingervaart – en middenin de Randstad! - strekt het polderland zich links en rechts van je uit. De middeleeuwse, mathematische verkaveling is nagenoeg ongeschonden. Met spade, kruiwagen én heel veel noeste arbeid onder veelal erbarmelijke omstandigheden, werden destijds vanaf de ontginningsbasis, de Vlaardingervaart, lange rechte sloten gegraven om het veen te ontwateren. Aanvankelijk was het land droog genoeg voor het verbouwen van gewassen. Niet lang: door inklinking werd het land te nat. Koeien vervingen graan, boekweit en vlas.

Loosdrechtse plassen schaatsen
Polderland

8Schipluiden

De ijzeren tramburg van Schipluiden steekt van deze kant benaderd schitterend af tegen de winterlucht. De Westlandse Stoomtramweg Maatschappij vervoerde tussen 1912 en 1968 tonnen en tonnen aan Westlandse groenten over deze brug. Schipluiden zelf is bijna idyllisch te noemen. Dwars door het dorp loopt de Vlaardingervaart. IJsclub Vlietland heeft bij de molen net buiten het dorp traditiegetrouw een echte koek-en-zopie.

Schipluiden is net als Vlaardingen een keerpunt. Schaats desgewenst wel eerst nog even een rondje door het dorp!

Warme chocolademelk drinken in de winter
Schipluiden

9Vlietlanden

Een deel van de Vlietlanden is begroeid met riet en her en der zijn elzen en andere bomen en struiken opgeschoten. Roerdompen en waterrallen voelen zich thuis in dit verruigde riet. Het zijn schuwe vogels. De – perfect gecamoufleerde- roerdomp is wel eens te horen. Zijn roept klinkt als een misthoorn. Ook kramsvogels en koperwieken kun je hier aantreffen, net als grote zilverreigers.

Grote zilverreiger met een visje in de sneeuw
Vlietlanden
Roerdomp in het riet
Vlietlanden

10Jaagpad

Het lange rechte fietspad op de oever volgt de loop van het vroegere jaagpad. Zoals op zoveel plaatsen werden ook over dit water goederen per trekschuit vervoerd. Het paard liep over de oever. De bruggetjes waar je nu voorbij schaatst, zijn typisch voor trekkades. De leuning aan de kant van de vaart reikt tot de grond, zodat het touw niet blijft haken tussen de spijlen. Daar waar nodig (bijvoorbeeld bij de kruising met de Vlaardingervaart), werden jaagpad en jager per schouw overgezet. Klunen ‘avant la lettre’. 

In de weilanden weer volop ganzen en smienten. Voor de slechtvalk die hier altijd wel in de buurt bivakkeert een gedekte tafel. Met een noodvaart duikt hij op de vogels.

Slechtvalk
Jaagpad

11Eindpunt

Dit is het eindpunt van de schaatsroute! Ben je nog niet uitgeschaatst? Doe gerust nog een (verkort) rondje. 

Wil je bijkomen onder het genot van een hapje en drankje? In Schipluiden, Maasland en Vlaardingen zijn diverse horecagelegenheden. Onderweg ’t Jachthuis, Vlietzicht (ook op het ijs) en bij de molen in Schipluiden (IJsclub Westland).

Schaatsers door riet
Eindpunt
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.