Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Nieuws van de boswachter

Laat onze mooie kust met rust

22 JANUARI 2016 | Natascha Hokke

,,Laat onze mooie kust met rust”. Dit appèl deed directeur van Natuurmonumenten Marc van den Tweel dinsdag 19 januari tijdens de overhandiging van een petitie aan de Tweede Kamer.

Laat onze mooie kust met rust

Zestien natuur- en milieuorganisaties, samen goed voor een achterban van ongeveer 2 miljoen mensen, zijn tegen het besluit van het kabinet om het bouwverbod in de kuststrook af te schaffen. Ze willen dat de kust blijft zoals hij is, ongerept en toegankelijk voor iedereen. In Den Haag was veel belangstelling vanuit de Tweede Kamer en media voor de petitie overhandiging.

Bouwen aan de kust

Vlak voor de kerstvakantie nam het kabinet op verzoek van de minister van Infrastructuur Melanie Schultz een besluit aan dat het mogelijk maakt om in de kuststrook te gaan bouwen. De rijksoverheid bemoeit zich vanaf 1 juli 2016 alleen nog maar met de waterveiligheid. Gemeenten en provincies krijgen de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening buiten de bebouwde kom. Unieke en waardevolle eigenschappen van de kust dreigen nu verloren te gaan door de bouw van bijvoorbeeld recreatieparken, appartementen, boulevards, strandhuisjes en paviljoens.

Fotograaf: Marten van Dijl

Dreigen een uniek landschap kwijt te raken

,,Het gevoel van vrijheid, ruimte, wind om je hoofd, kun je aan de kust nog ervaren. Dit is, zeker in vergelijking met verstedelijkte delen van Nederland, een vrijwel unieke eigenschap van de kust.” Daarom pleiten de natuurorganisaties voor ruimtelijke en planologische kaders om unieke landschapswaarden van rust, ruimte, ongereptheid en weidsheid van de kust te beschermen. ,,Wanneer deze ontbreken, dreigen we een uniek landschap kwijt te raken: 353 kilometer aan brede, zo goed als ongerepte, vrij toegankelijke zandstranden en robuuste duinketens.”

,,Wat je nu kapot maakt, ben je voor altijd kwijt"

Kustbeheerder Gert de Groot

Tienduizenden steunbetuigingen voor ongerepte kust

Natuurmonumenten biedt namens de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties de Tweede Kamer de petitie aan, die ondertussen steun krijgt van ruim 87.000 bezorgde mensen. Dit aantal Baywatchers op www.beschermdekust.nl groeit met het uur. Zij roepen het Kabinet en Parlement op om het besluit dat kustbebouwing langs de hele Nederlandse kust mogelijk maakt, terug te draaien.

,,De minister zegt dat het zo’n vaart niet zal lopen, maar daar is geen enkele garantie voor. Wat je nu kapot maakt, ben je voor altijd kwijt”, waarschuwt kustbeheerder van Natuurmonumenten Gert de Groot. De natuurorganisaties vragen om een goed doordacht plan voor de toekomst van de Nederlandse kust.

Fotograaf: Marten van DijlDebat over Omgevingswet

Veel oppositiepartijen in de Tweede Kamer en regeringspartij PvdA scharen zich bij de felle tegenstanders van het bouwbesluit. Op 21 januari gaan zij met minister Schultz in gesprek tijdens het debat over de Omgevingswet. Die moet in 2018 verschijnen en biedt een mogelijkheid om afspraken te maken voor een duurzame toekomst van de kust, waarin natuur en landschap, economie, ruimtelijke ordening, veiligheid en toerisme in evenwicht zijn.

Bescherm de kust

De natuur- en milieuorganisaties die het initiatief namen voor de campagne www.beschermdekust.nl zijn:

  • Natuurmonumenten
  • Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
  • de Zeeuwse Milieufederatie
  • het Zeeuwse Landschap
  • Zuid-Hollands LandschapStichting Duinbehoud

Zij roepen mensen op Baywatcher te worden om de kust te helpen beschermen. Afgelopen week sloten zich daar nog eens tien andere organisaties bij aan: Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds, Landschap Noord-Holland, LandschappenNL, Waddenvereniging, Vereniging Kust & Zee, Stichting de Noordzee, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Milieufederatie Friesland en Natuur en Milieufederatie Groningen.

Natascha Hokke

Boswachter

Volg mij:Instagram