Ga direct naar inhoud
Nieuws

Baggerwerkzaamheden Waterloopbos van start

10 november 2020 | Martine Otten

De watergangen die de waterloopkundige modellen in het Waterloopbos van water voorzien, slibben dicht. Om de doorstroming van het water en de waterkwaliteit te verbeteren, laat Natuurmonumenten het komende jaar in twee fases drie kilometer aan watergang baggeren. Afgelopen week is begonnen en eind 2021 zijn de baggerwerkzaamheden afgerond.

Baggeren met baggerboot in het Waterloopbos

Baggeren voor biodiversiteit

Bij het openzetten van de stuwen stroomt automatisch veel bagger mee de kanalen in. Dit zorgt voor ‘verlanding’, te zien aan het vele riet dat groeit in de waterwerken en kanalen. Door de gemiddeld één meter dikke laag slib uit de watergangen weg te halen, kan het water straks beter doorstromen. Daardoor wordt niet alleen de watertoevoer naar de modellen gegarandeerd; de waterkwaliteit verbetert ook. Beschermde diersoorten zoals de ijsvogel, grote gele kwikstaart, groene glazenmaker, gevlekte witsnuitlibel, ringslang en grote gerande oeverspin profiteren straks van het schonere water.

In twee fases baggeren

Vanaf eind afgelopen week tot en met eind december 2020 worden de eerste watergangen gebaggerd. In verband met de kwetsbaarheid en onbereikbaarheid van het gebied wordt niet gebaggerd met een kraan vanaf de oevers. Met een kleine baggerboot die door de watergangen vaart, wordt de bagger opgezogen. Via een pijplijn wordt het slib naar een speciaal hiervoor aangelegd baggerdepot getransporteerd, waar het een paar maanden indroogt. In mei wordt het depot leeggemaakt zodat ruimte ontstaat voor de bagger die in de zomer uit het tweede deel van de watergangen wordt gehaald. In december 2021 zal het depot voor de tweede en laatste keer worden geleegd. In 2022 wordt het depot ontmanteld en worden op die locatie door Natuurmonumenten weer bomen geplant.

Ijsvogel

Beschermde dieren profiteren van het schonere water

Martine Otten
Martine Otten

Boswachter communicatie en beleven