Nieuws van de boswachter

Grote schoonmaakdag in het Wormer- en Jisperveld

28 februari 2019 | Eveline Blok

23 maart is de landelijke opschoondag, dit is een initiatief van Nederland Schoon. Inwoners van de gemeente Wormerland maken op deze dag samen met diverse partijen en verenigingen het water, de oevers en bermen in en rond het Wormer- en Jisperveld schoon van zwerfafval.
Wist je dat het Wormer- en Jisperveld één van de grootste veenweidegebieden van Noord West Europa is en vanwege zijn bijzondere flora en fauna een Europese bescherming geniet? Dan begrijp je wel dat we dit prachtige gebied graag schoon houden. En met elkaar gaat dat leuker en sneller!

Nederland schoon

Indeling dag

Om 9.00 uur start de schoonmaakdag met koffie en koek bij de Poelboerderij, dorpshuis Oostknollendam en dorpshuis de Lepelaar te Jisp. Hier krijg je tevens een instructie. De gemeente zorgt voor vuilniszakken en handschoenen. Bij de Poelboerderij en de Lepelaar worden containers geplaatst voor het afval. De dag eindigt om 13.00 uur met een versnapering bij bovengenoemde locaties.

Aanmelden

Heb je interesse om mee te doen? Om rekening te houden met de hoeveelheid koffie, koek en versnaperingen vragen wij je om je op te geven bij Carlijn Schopman van de gemeente Wormerland via e-mail. Je kunt je ook persoonlijk opgeven bij de deelnemende organisaties: de Poelboerderij, Vereniging Natuurmonumenten, IJsclub Jisp, Watersportvereniging, kanovereniging en de contactcommissies.

Wij gaan er samen een leuke dag van maken!

Eveline Blok
Eveline Blok
logo