Nieuws van de boswachter

Riet voor de roerdomp

27 september 2018 | Jowien van der Vegte

Geheimzinnige bewoners krijgen extraatje! Natuurmonumenten werkt hard om het Wormer- en Jisperveld op te knappen en te behouden voor weidevogels en planten van de veenweiden. We maken het de grutto en andere weidevogels zo prettig mogelijk. Ook rietvogels horen bij het laagveengebied. Voor de meest geheimzinnige rietvogel van het veld, de roerdomp, doen we nog een paar specifieke dingen extra, onder andere in heempark De Trickel rond De Poelboerderij.

Riet voor de roerdomp

Broedplekken en eetplekken

Een roerdomp houdt rust en zoekt een broedplek in brede rietranden die jaarrond in het water staan, lekker veilig en verstopt. Daarnaast willen ze natuurlijk eten: visjes, salamanders, kikkers die ze in helder water of op een weiland waar water op staat (“plas-dras”) vangen. Roerdompen eten ook wel jonge vogels en kleine zoogdieren zoals muizen.

Begin oktober wordt er in heempark De Trickel en in de Zuid gewerkt aan een fijne plek voor de roerdomp. Totaal worden er door Natuurmonumenten zes broedplekken voor roerdompen verbeterd. Voor een broedplek wordt een stuk van de rand van het weiland afgegraven, zodat daar volgend voorjaar weer mooi waterriet gaat groeien. Ook wordt de waterhuishouding verbeterd.

Op twee plekken wordt een plas-dras-perceel beter ingericht, waar de vogels eten kunnen zoeken. Deze weilanden worden in het voorjaar een aantal weken onder water gezet, waardoor er meer beestjes te eten zijn. De rest van het jaar zijn dit gewoon graslanden.

 

Het beheer van het gebied is duur en ingewikkeld, mede doordat veel percelen alleen per boot te bereiken zijn en er veel kleinschalig beheer nodig is. De zachte veengrond beperkt ook de werkperiode: slechts een paar maanden per jaar kan er met zware machines gewerkt worden.

roerdomp met jongen

roerdomp met jongen

Paspoort van de roerdomp

De roerdomp is een gedrongen geelbruine reiger. Hij is schuw en verschuilt zich in rietkragen. De 'paalhouding' van roerdompen (het imiteren van een pol riet door stijf rechtop te gaan staan) is beroemd. Ze eten vissen, kikkers muizen, grote insecten.

 

Kom kijken, het wordt zo mooi!

Volgend voorjaar zullen de plas-draspercelen onder water gezet worden, en zal het opgaande riet mooie broedplekken vormen.

Wandel het rondje door heempark De Trickel en er om heen over het Veenmospad. En doe dat in het voorjaar weer, als het groen wordt, bloemen bloeien en de vogels roepen. Dan zie je hoe mooi het wordt!

Lekker een dagje fietsen? Klik hier voor een fietsroute door het prachtige Hollandse veenweidelandschap.

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte
logo