Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Zuidkust van Schouwen - Nationaal Park Oosterschelde

Zuidkust van Schouwen

Welkom aan de Zuidkust van Schouwen

Dit uitgestrekte natuurgebied ligt aan de zuidkant van het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland en is onderdeel van het grootste en natste nationale park van Nederland: de Oosterschelde. Wandelen en fietsen langs de Oosterschelde betekent altijd uitwaaien met een weids uitzicht over water en land.

Paul Begijn
Paul Begijn

Boswachter van dit gebied

Meer over Zuidkust van Schouwen - Nationaal Park Oosterschelde

Over het gebied

Dit uitgestrekte natuurgebied aan de Oosterschelde ligt aan de zuidkant van het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. Wandelen en fietsen langs de Oosterschelde betekent altijd uitwaaien met een weids uitzicht over water en land.

Hier gebeurt iets bijzonders. Natuur van vroeger krijgt hier weer volop de ruimte. De nieuwe, natte en zilte natuur is bestemd voor vogels en mensen. Een ruim groen landschap waar je kunt wandelen, fietsen, ‘vogelen’ en genieten.

Tureluur

Plan Tureluur

De Zuidkust van Schouwen dankt haar bijzondere status aan een natuurontwikkelingsplan: Plan Tureluur uit 1991. De tureluur staat symbool voor de nieuwe natuur die hier afgelopen jaren is ontwikkeld. Deze vogel met oranje snavel en lange poten is hier het hele jaar door te zien.

Uitwaaien aan de Oosterschelde

Wandelen of fietsen langs de Oosterschelde betekent altijd uitwaaien met een weids uitzicht over water en land. Aan de Schouwse zuidkust ligt een uitgebreid netwerk aan fiets- en wandelpaden, rondom de inlagen en langs de Oosterschelde kust.

 

De Plompe Toren aan de Zuidkust van Schouwen

Bezoek de Plompe Toren

Aan de rand van de Oosterschelde staat de Plompe Toren. Ooit hoorde de toren bij het welvarende dorpje Koudekerke. Door de oprukkende zee en het gevaar van een nieuwe stormvloed moesten de inwoners het dorp noodgedwongen verlaten en afbreken. Alleen de toren werd gespaard. In de toren is onlangs een nieuwe tentoonstelling geopend over het ecosysteem van de Oosterschelde en de cultuurhistorie van de toren en de inlagen. Vanaf de toren heb je ook een weids uitzicht over de Oosterschelde. Spot bruinvissen en zeehonden in het water of de vele vogels landinwaarts. Of loop langs de Oosterscheldedijk en bekijk de oude muraltmuren.

Vogelparadijs

De Zuidkust van Schouwen is één groot vogelparadijs. Niet alleen op de voedselrijke zandplaten en slikken komen duizenden kustvogels voor, ook landinwaarts in de inlagen zijn verschillende vogelsoorten te vinden. Bij laagwater zoeken ze eten op de slikken en platen in de Oosterschelde. Bij hoogwater vliegen ze landinwaarts om veilig achter de dijk te overtijen. Tienduizenden, soms honderdduizenden vogels zij aan zij. Het natuurgebied is onderdeel van Nationaal Park Oosterschelde en maakt deel uit van het Europese netwerk van natuurgebieden: Natura 2000.

Roggenplaat

Wegrestaurant de Roggenplaat

Tegenover de Plompe Toren ligt de grootste en meest voedselrijke zandplaat van de Oosterschelde: de Roggenplaat. Bij laag water is de omvang van de plaat pas echt goed te zien. Zodra de eerste delen van de Roggenplaat droogvallen bij afgaand tij, spoeden honderden vogels zich richting de voedselrijke slikken. Wulpen, lepelaars, kanoeten, zilverplevieren, rosse grutto's en nog veel meer vogels eten er hun buikje rond. Sommige soorten zijn er jaarrond te vinden, maar vogels als de rosse grutto en zilverplevier gebruiken de zandplaat vooral als wegrestaurant op hun lange trektocht tussen hun overwinteringsgebieden in West-Afrika en broedgebieden in het hoge noorden. Voor hen is de Roggenplaat een rijk gedekte tafel om een paar weken op te vetten en energie op te doen.

Door de aanleg van de Stormvloedkering en het deels wegvallen van dynamiek in de Oosterschelde, dreigen de zandplaten langzaam te verdwijnen. Om de Roggenplaat toekomst te geven hebben Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten de zandplaat eind 2019 laten opspuiten. Lees hier meer over het project.

Schouwense Inlagen en Karrevelden

Ga mee met de vrijwillige boswachters

Natuurmonumenten houdt regelmatig georganiseerde activiteiten aan de Zuidkust van Schouwen. Proef zilte zaligheden, vaar mee naar de grootste zandplaat in de Oosterschelde of ga mee met de boswachter op zoek naar de bewoners van de zuidkust.

Opnames Vroege Vogels

Oosterschelde in Vroege Vogels

In de zomer van 2019 maakte BNN VARA Vroege Vogels een prachtige reportage over de Oosterschelde. Naast de verwondering werden ook de bedreigingen goed in beeld gebracht. Boswachter Paul Begijn bood de tv-ploeg een bijzondere overnachtingsplek aan, bovenop de Plompe Toren onder de sterren. Bekijk de uitzending hier. 

Zuidkust van Schouwen - Nationaal Park Oosterschelde

De mooiste routes

Zuidkust van Schouwen - Nationaal Park Oosterschelde

Agenda

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Zuidkust van Schouwen - Nationaal Park Oosterschelde

Nieuws

Direct naar

Zuidkust van Schouwen - Nationaal Park Oosterschelde

Wat wij hier doen

Opknapbeurt voor broedvogeleilandjes

De natuurgebieden aan de Zuidkust van Schouwen vormen een belangrijke broedplek voor onder andere kluten, kokmeeuwen, tureluurs, visdiefjes en andere kustvogels. Veelal soorten die van een kale ondergrond houden om te broeden. Om de kans op broedsucces te vergroten, zijn in de waterrijke delen broedvogeleilandjes aangelegd met schelpengruis. Doordat de eilandjes omsloten worden door water, worden de nesten minder snel leeggeroofd door predatoren als de rat of vos. Omdat vogels als de kluut en visdief graag op een kale bodem broeden, is het van belang om opkomend struweel tijdig te verwijderen. Ieder vroege voorjaar gaat een ploeg van vrijwilligers daarom richting de eilandjes om de broedplekken te ontdoen van opkomende struiken en boompjes. Waar nodig, wordt nieuw schelpengruis aangebracht. Op die manier zorgen we dat kustvogels ieder jaar weer rust en ruimte hebben om voor nageslacht te zorgen.