Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bontbekplevieren strandje Oosterschelde beter beschermd

24 april 2020 | Paul Begijn

Het paartje bontbekplevieren op het schelpenstrandje bij Kattendijke dat vorig jaar van het nest werd verstoord en waarvan de eieren moedwillig werden vertrapt, is weer terug. Nationaal Park Oosterschelde en Natuurmonumenten nemen daarom maatregelen om het nest beter te beschermen en hopen op begrip van inwoners en dagjesmensen.

bontbekplevier

Op 'gesloten' dijktrajecten en strandjes rondom de Oosterschelde broeden regelmatig scholeksters, bontbekplevieren en af en toe een strandplevier. “De nesten van deze vogels liggen vaak op de grond, tussen de stenen van de dijk, de schelpjes op de strandjes, of het gras van de dijk”, vertelt boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten. “De nesten zijn daarom erg kwetsbaar en gevoelig voor verstoring. De keuze voor het strandje bij Kattendijke is opmerkelijk, omdat het hier geen gesloten dijktraject betreft, maar een doorgaande route waar regelmatig fietsers en voetgangers passeren.”  

nest bontbek

Het paartje bontbekplevieren is terug op het strandje van Kattendijke en heeft inmiddels 2 eitjes gelegd.

Nest bescherming

Rond het nest van het koppeltje bontbekplevieren wordt daarom een raster geplaatst om de vogels de kans te bieden de eieren succesvol uit te broeden. Begijn: “Daarmee willen we de nesten graag beter beschermen tegen vaak onbedoelde verstoring.” Voor de afsluiting van het strandje hebben de natuurorganisaties medewerking gekregen van Waterschap Scheldestromen en de gemeente Goes.

Soorten onder druk

Van de bontbekplevier broeden er momenteel slechts 300 paar in Nederland, waarvan ongeveer 30 paar rondom Nationaal Park Oosterschelde. Van de strandplevier zijn zelfs maar een 165 broedparen bekend in Nederland. Ook voor de scholekster is de Oosterschelde een belangrijk broedgebied.

nest bontbek

Andere locaties

Ook op een aantal andere strandjes rond de Oosterschelde worden soortgelijke maatregelen genomen. Het gaat om locaties die al in gesloten gebied liggen, maar waar desondanks nog regelmatig verstoring optreedt. Om de bezoekers goed te informeren, worden informatiebordjes geplaatst om de reden van de afsluiting uit te leggen en begrip te vragen voor de situatie.

Monitoring

Met behulp van een ervaren groep vrijwilligers worden de nesten van bontbekplevieren en scholeksters rond de Oosterschelde gemonitord. Op die manier wordt het broedsucces in kaart gebracht en kunnen gerichte maatregelen genomen worden om nesten te beschermen. Het broedseizoen loopt gemiddeld tot half juli.

vrijwilliger

Vrijwilliger en wetlandwacht Thom de Bruijn zet zich vol passie in voor de bescherming van kustbroedvogels rond de Oosterschelde

Paul Begijn
Paul Begijn