Ga direct naar inhoud
Nieuws

Minister sluit zandsuppletie Roggenplaat officieel af

03 februari 2020 | Angelique Aerts

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen heeft vandaag tijdens een werkbezoek aan de Roggenplaat de officiële afronding van de uitgevoerde zandsuppletie gemarkeerd. Zij deed dit door een plaquette te onthullen en te overhandigen aan onze directeur Marc van den Tweel. De plaquette komt in de Plompe Toren te hangen.

Werkzaamheden Roggenplaat winter 2019

Belang voor de natuur

De Roggenplaat is van groot belang voor de natuur in de Oosterschelde en de veiligheid van de dijken in de omgeving. Met het suppleren van 1,4 miljoen kubieke meter zand is de Roggenplaat weer toegerust voor de toekomst en behoudt zij haar functie als wegrestaurant voor trekvogels en rustplaats voor zeehonden.

Minister van Nieuwenhuizen: ‘Met het ophogen van de Roggenplaat zorgen we niet alleen voor een voedselrijke zandplaat. We brengen hiermee verschillende belangen bij elkaar. We zorgen voor een slimme kustverdediging, bouwen aan een rijke en diverse natuur en creëren kansen voor economische ontwikkeling. Met dit mooie project hebben we hier in Zeeland weer veel nieuwe kennis opgedaan.’ 

Behoud Roggenplaat als ‘wegrestaurant’

De Roggenplaat is een belangrijke plek voor vogels om voedsel te zoeken en rustplek voor zeehonden. Zonder ingrijpen verdwijnt de zandplaat onder water. Daarmee dreigt een ecologische ramp voor kustvogels, die de Roggenplaat gebruiken om op te vetten tijdens hun lange reis tussen West-Afrika en het hoge noorden. ‘We zijn blij dat de Roggenplaat voor de komende 25 jaar behouden blijft. Blij voor de vogels en zeehonden. Daar zet Natuurmonumenten zich samen met haar achterban graag voor in, ook in de toekomst. Deze samenwerking en manier van werken smaken naar meer’, aldus Marc van den Tweel.

 

Onthulling door Minister van Nieuwenhuizen - Roggenplaat

Samenwerking

Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zetten zich in voor de suppletie van de zandplaten die cruciaal zijn voor de natuur. De suppletie van de Roggenplaat is onderdeel van het project Smartsediment in het kader van het Europese subsidieprogramma Interreg V Vlaanderen-Nederland. Het project op de Ropggenplaat is een samenwerking van verschillende landelijke en regionale partijen, die ook bijgedragen hebben in de financiering, te weten IenW, Natuurmonumenten, LNV, Provincie Zeeland, Het Zeeuwse Landschap, zeven Oosterscheldegemeenten en burgers (via crowdfunding).

Animatie Roggenplaat gered - winter 2019

Boswachter Angelique Aerts
Angelique Aerts