natuurgebied

Wolfheze

nieuws

Bewoners denken mee over toekomst Reijerscamp

Tien jaar geleden begon Natuurmonumenten met het veranderen van de Reijerscamp van landbouw- tot natuurgebied. Nu is het tijd voor verfijning, en de bewoners denken mee over de toekomst.

Samen met Dorpsbelang Wolfheze organiseerde Natuurmonumenten een ideeënavond. Bewoners maakten in kleine groepjes een wandeling door de Reijerscamp. Zij vertelden wat het gebied voor hen bijzonder maakt of wat zij anders willen.

Toekomstplan Reijerscamp   

Voor de toekomst van Reijerscamp maakt Natuurmonumenten een plan. De centrale vraag is welke natuurkwaliteit we de komende 20 jaar willen bereiken. Het gaat dan onder meer om:
  • welke recreatieve voorzieningen zoals wandel- en fietspaden willen we?
  • voor welke planten- en diersoorten nemen we extra maatregelen?
  • hoe open moet het gebied blijven?
  • hoe kan Reijerscamp nog aantrekkelijker worden voor bezoekers?
  • mogen er ook wilde zwijnen over het ecoduct naar Reijerscamp?


Ideeën van bewoners   

Tijdens de avond gaven bewoners aan dat zij de grote variatie en openheid in het gebied waarderen. De een wil een ruiterpad, de ander wil de natuur zijn gang laten gaan. Vlakbij het ecoduct dat nog in aanbouw is, ontstond er een discussie over zwijnen, of we die in het gebied willen. De een wees het idee resoluut af, de ander heeft er wel oren naar.

Resultaten   

Alle ideeën van de groepen zijn verzameld. Met deze informatie gaat Natuurmonumenten verder om, samen met Dorpsbelang en geïnteresseerden, een toekomstplan te maken. De eerste resultaten worden deze winter gepresenteerd.
word nu lid