natuurgebied

't Waliën

nieuws

Boommarter met jongen gefilmd in de Graafschap

Fotograaf: Rob Groosjohan

Een kort, maar mooi filmpje: voor een onderzoekscamera in natuurgebied 't Waliën in de Graafschap lieten een boommartervrouwtje en haar drie jongen zich zien.

Normaal gesproken kom je boommarters niet gauw tegen. De dieren zijn in ons land zeldzaam en bovendien vooral in de schemering en 's nachts actief. Soms krijg je ze in de zomer ook overdag te zien. Meestal gaat het dan om een moertje - vrouwtje - en haar jongen. Zoals op deze beelden, gemaakt door een onderzoekscamera in natuurgebied 't Waliën:

Gevarieerd menu

De boommarter is een roofdiertje dat leeft van prooien die naar gelang het seizoen wisselen. In bomen jaagt het dier op eekhoorns; op de grond op kleine zoogdieren zoals muizen en konijnen. In de lente en zomer staan zangvogeltjes, duiven, watervogels, spechten en kikkers op zijn menu. Aan het eind van de zomer vormen honing, loop- en mestkevers, bessen en paddenstoelen een welkome aanvulling en 's winters ook aas.

Klimmers

Boommarters zijn zeer behendig en klimmen lenig in bomen. Bovendien kunnen ze van boom tot boom wel vier meter ver springen! In hun woongebied hebben boommarters meerdere holen. Ze gebruiken meestal een holle boom of een verlaten hol, of maken gebruik van grote nestkasten. Een enkele keer verblijven ze zelfs op zolders of in dassenburchten.

Goed nieuws

Sinds 2010 zijn er jonge boommarters waargenomen in 't Waliën en in het nabijgelegen landgoed Velhorst. Het lijkt er dus op dat de boommarter vaste voet heeft gekregen in De Graafschap. Dat het wat beter gaat met de boommarter heeft te maken met het natuurlijk beheer van bossen en het aanleggen van ecologische verbindingszones.

Steun de natuur

Met uw bijdrage helpt u samen met 725.000 leden en donateurs zorg te dragen voor de mooie natuur in Nederland.

word nu lid