Nieuws van de boswachter

Brede steun Europees Parlement voor natuurbescherming

02 FEBRUARI 2016 | Jeanine van der Velden

Vanmiddag heeft het Europees parlement gestemd over het rapport over biodiversiteit van Europarlementariër De Mesmaeker. Het rapport is in grote meerderheid door het Europees Parlement over genomen.

Brede steun Europees Parlement voor natuurbescherming

Vanmiddag heeft het Europees parlement gestemd over het rapport over biodiversiteit van Europarlementariër De Mesmaeker. Het rapport is in grote meerderheid door het Europees Parlement over genomen.

De belangrijkste onderdelen uit het rapport

  • Het verzet zich tegen een mogelijke herziening van de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Dat zal namelijk slecht uitpakken voor natuur, mensen en bedrijven;
  • De richtlijnen zijn flexibel genoeg om er voor te zorgen dat natuur en economie goed samen kunnen gaan;
  • De uitvoering , financiering en samenhang met andere beleidsvelden zijn gebrekkig en De Mesmaeker roept dan ook op om onder andere;
  • Een strategie te ontwikkelen om de negatieve impact van landbouw op het landschap en de biodiversiteit aan te pakken. Landbouw is geïdentificeerd als een van de belangrijkste oorzaken van de teloorgang van de natuur.
  • Grote gebieden en corridors te herstellen;
  • Nationale overheden moeten de baten van natuur en de waarde voor ons welzijn inzichtelijk maken en laten meewegen in al het nationale beleid.

Natuurmonumenten is blij met het rapport

In 2015 heeft Natuurmonumenten samen met het Wereld Natuur Fonds, Vogelbescherming Nederland en met hulp van haar achterban zich al meermalen sterk gemaakt voor het behoud van de Vogel- en Habitarichtlijnen omdat ze werken. De terugkeer van de Kraanvogel, zeearend en bever zijn hiervan het bewijs. Natuurmonumenten hoopt dat dit voor Staatsecretaris Van Dam aanleiding is om de in de Tweede Kamer aangenomen motie snel uit te voeren. Met de uitvoering van deze motie zou Nederland zich aansluiten bij, inmiddels twaalf lidstaten waaronder Frankrijk en Duitsland. Deze landen hebben een brief aan Europa gestuurd waarin ze vragen om de Vogel en Habitatrichtlijnen niet open te breken, maar juist werk te maken van de uitvoering!

Jeanine van der Velden