natuurgebied

Harger- en Pettemerpolder

nieuws

Broedsucces op eilanden van de Putten

Grote sterns, kluten, dwergsterns, visdieven, noordse sterns en bontbekplevieren. Allemaal gebruikten ze afgelopen broedseizoen de eilanden van de Putten als kraamkamer. Met een verrekijker kunnen bezoekers de vele pullen zien rondscharrelen. Het meest opvallende zijn toch wel de circa 2000 nesten van grote sterns, bij elkaar meer dan 10% van het aantal broedparen in West-Europa. Ook heel bijzonder zijn de dwergsterns met 30 nesten. Een ontzettend kwetsbare soort die rust nodig heeft bij het broeden. Komende dagen zullen ook de laatste pullen uitvliegen.

Veel kustbroedvogels broeden graag op schelpenstranden. Hun nest is niet meer dan een kuiltje waar de eitjes amper in opvallen. Binnendijkse broedgelegenheden zijn voor kustbroeders van levensbelang. Door recreatiedruk en voorjaarsstormen zijn vogels op de stranden niet altijd veilig. Het succes van de Putten bevestigt dit belang. Natuurmonumenten zet zich in voor de bescherming van deze bijzonder kustbroedvogels in de Harger- en Pettemerpolder. Maar ook bijvoorbeeld op de eilanden Texel en Griend.

Zilte natuur achter de Hondsbossche Duinen

Niet alleen de eilanden van de Putten met de vele broedvogels zijn bijzonder, ook onder water is bijzondere natuur te vinden. Ruppia, een bijzondere waterplant, en het mosdiertje palingbrood groeien in de Putten, wat duidt op een enorm goede waterkwaliteit. De Putten liggen vlak achter de Hondsbossche Duinen in de weidse Harger- en Pettemerpolder ten noorden van Camperduin. Deze bijzondere polder kenmerkt zich door het eeuwenoude landschap en zilte natuur.

Kust op Kracht

De provincie Noord-Holland investeert met Kust op Kracht in een aantrekkelijke kust gericht op natuur, recreatie en economie rondom de kust tussen Camperduin en Callantsoog. Het herstellen van de eilandjes van De Putten was één van de projecten. In samenwerking met Natuurmonumenten en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kwam de financiering hiervoor rond. Het project is eind 2015 afgerond.

Meer weten?

Meer informatie over De Putten en de Harger- en Pettemerpolder is te vinden op www.natuurmonumenten.nl/hpp. Een filmpje over het project is te vinden via de volgende link: https://youtu.be/8AN7fsXwB48

word nu lid