Nieuws van de boswachter

Collecteweek Natuurmonumenten

18 APRIL 2014 | Jeanine van der Velden

In de week van dinsdag 22 t/m 26 april gaan meer dan 10.000 vrijwilligers van Natuurmonumenten collecteren voor de natuur.

Collecteweek Natuurmonumenten

In de harten van mensen

Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur en landschap in Nederland. Dat doet zij onder andere door mensen natuur en cultuurhistorie te laten beleven. Bijvoorbeeld door landgoederen te herstellen, zoals Landgoed Eerde nabij Ommen in Overijssel, waardoor mensen weer kunnen genieten van het landschap zoals het oorspronkelijk is bedoeld. Ook worden verschillende uitzichttorens gebouwd, zoals nu gepland op de Sint-Pietersberg in Limburg, of fietsroutes en wandelpaden aangelegd, zoals in het weidevogelreservaat Eemland in de provincie Utrecht, zodat bezoekers kunnen genieten van de prachtige natuur.

Bekijk hier de projecten waar de opbrengsten van de collecte naar toe gaat.

Kwetsbare natuur

Naast het beleefbaar en toegankelijk maken van gebieden zorgt Natuurmonumenten er ook voor dat kwetsbare natuur in Nederland weer een kans krijgt. Denk bijvoorbeeld aan zeldzame kraanvogels die weer broeden in het Fochteloërveen nabij Assen in Friesland, of broedvlotjes die worden aangelegd voor de kwetsbare zwarte stern in Nationaal Park Weerribben-Wieden, in Overijssel.

Afwijkende collecteweken

In een aantal specifieke gemeenten wordt in de weken na 26 april gecollecteerd. Bekijk hier het complete overzicht.

Jeanine van der Velden