provincie

Noord-Brabant

nieuws

De energieopgave en het Brabantse landschap

De Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, en Brabants Particulier Grondbezit onderschrijven de urgentie om het klimaatprobleem aan te pakken. Die aanpak vraagt om drastische maatregelen die zullen ingrijpen in onze levensstijl én een mooie uitdaging vormen om tot een duurzamer en mooier Brabant te komen. De Brabantse natuur- en milieuorganisaties vragen daarbij om betere bescherming van de waardevolle Brabantse landschappen en doen een aantal aanbevelingen, met name aan de provincie.

Aanbevelingen

Een van die aanbevelingen is het voor verhogen van de energiebesparingsdoelstelling. Energiebesparing is pure winst, omdat het leidt tot kostenbesparing en voor ieder joule die bespaard wordt, hoeft drie joule niet opgewekt te worden. De resterende energievraag moet zo spoedig mogelijk uit duurzame bronnen komen. Windturbines op land maken volgens de organisaties deel uit van de oplossing voor duurzame energie. Maar windturbines hebben vanwege de tegenwoordige hoogte (150 meter) ook een enorme impact op het Brabantse landschap, dat van aanzicht gaat veranderen. De organisaties verzoeken de provincie om waardevolle landschappen in kaart te brengen en in de nieuwe Omgevingsvisie kaders voor bescherming van het landschap vast te stellen. Zo kan gericht worden gezocht naar geschikte locaties voor plaatsing van windturbines en kunnen het Natuurnetwerk Brabant en de meest waardevolle Brabantse landschappen gevrijwaard blijven van hoge windturbines. Verduurzaming van de bebouwde omgeving moet meer haast krijgen volgens de organisaties, bijvoorbeeld door spoedige benutting van de duizenden hectare onbenutte (platte) daken met zonnepanelen.

Lees hier de volledige visie

 

 

word nu lid