natuurgebied

Nationaal Park Weerribben-Wieden

nieuws

Doneer een broedvlotje voor de zwarte stern!

De zwarte stern is een prachtige, maar helaas ook zeldzame vogel. Natuurmonumenten probeert deze bijzondere soort te behouden door het uitleggen van broedvlotjes in De Wieden. Help ons mee en sponsor een broedvlotje!

Zwarte stern

Eind april arriveert de zwarte stern weer in ons land, na een lange reis uit Afrika. Een prachtige moerasvogel, maar helaas ook een bedreigde soort. De zwarte stern broedde vroeger op drijvende waterplanten zoals krabbenscheer. Deze plant werd door de teruglopende waterkwaliteit steeds zeldzamer, waardoor de populatie zwarte sterns sterk terugliep. Met het uitleggen van broedvlotjes wordt geprobeerd deze mooie vogel voor Nederland te behouden.

Broedvlotjes

In De Wieden broeden ruim 200 paren, de grootste populatie van Nederland. Meer dan 25 vrijwilligers leveren hier samen met onze boswachters een belangrijke bijdrage aan. Zij maken elk jaar meer dan 500 broedvlotjes gereed voor het broedseizoen van de zwarte stern. Deze worden in april per boot op verschillende locaties in De Wieden uitgelegd. Daarna bezoeken de vrijwilligers wekelijks de broedvlotjes om de ontwikkelingen te volgen.

Kom zelf kijken

U kunt de broedende zwarte sterns zelf bekijken vanaf het vlonderpad bij Bezoekerscentrum De Wieden of tijdens een van onze vaarexcursies in De Wieden
Vrijwilliger Tim Krooneman vertelt regelmatig over de werkzaamheden rondom de broedvlotjes op Weblog Wieden

word nu lid