natuurgebied

Nationaal Park Weerribben-Wieden

nieuws

Europees diploma voor Wieden en Weerribben

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer kregen op woensdag 13 oktober het Europees diploma voor natuurbeheer uitgereikt voor hun werk in Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Het diploma is een erkenning voor de natuurwaarden die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd in De Wieden en De Weerribben. De erkenning is tevens een kroon op de samenwerking tussen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Niet vanzelfsprekend

Het is voor het eerst dat Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer samen dit diploma krijgen. Het diploma is bestemd voor beschermde natuurgebieden van grote waarde en wordt uitgereikt voor een periode van vijf jaar. Daarna beoordeelt de Raad van Europa of het diploma opnieuw mag worden toegekend.

Ondanks de inspanningen van de beherende organisaties is het opnieuw toekennen van het diploma niet vanzelfsprekend. Bescherming en beheer wegen zwaar mee in de beoordeling. Hieraan dragen de huidige politieke ontwikkelingen zeker niet bij: de provincie Overijssel heeft alle investeringen in de ecologische hoofdstructuur (EHS) stopgezet.
 

Ecologische Hoofdstructuur

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer verzetten zich krachtig tegen dit besluit van Overijssel en benadrukken dat de EHS onmisbaar is voor Nederland. Dit netwerk van natuurgebieden beëindigt de versnippering van onze natuur en vergroot zo de overlevingskansen van zeldzame dieren en planten.

In 2010 blijkt eens te meer de noodzaak van de EHS. Enerzijds omdat er nog steeds planten en dieren verdwijnen; anderzijds omdat de EHS aantoonbaar succesvol is. Met het Europees Diploma hebben de organisaties in elk geval een sterk argument in handen, evenals met het Europees certificaat voor duurzaam toerisme, dat het beschermde natuurgebied vorig jaar als eerste in Nederland kreeg uitgereikt.
 

Nationaal Park Weerribben-Wieden

De Wieden en De Weerribben in Noordwest-Overijssel vormen samen een waterrijke oase van rust en ruimte met rietlanden, hooilanden, moerasbossen, plassen en trilvenen. De ongerepte horizon is uitzonderlijk in Nederland. Bovendien is dit gebied het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest-Europa.
 

word nu lid