natuurgebied

Zwarte Meer

nieuws

Grote Modderkruipers vangen in weer en wind

In zes werkdagen tijd is door een groep vrijwilligers onder leiding van een boswachter van Natuurmonumenten de modder onderzocht die werd opgebaggerd bij het schonen van de dijksloten van vak 1, 3, 5 en 7.

Gewapend met schepnetje, laarzen en een aanstekelijk enthousiasme werd de bagger uit ruim 3 kilometer sloot onderzocht. In totaal werden 2464 vissen van 12 verschillende soorten uit het opgebaggerde materiaal gevangen, gemeten en teruggezet. Hiervan waren 204 grote modderkruipers.

Bijzondere vissen

Andere bijzondere soorten die werden aangetroffen waren kroeskarper, snoek en bittervoorn. De meest gevangen vis was de zeelt met 1045 stuks. Zeelt is een fraaie vis met een groenige kleur en een typische vissoort voor modderige en langzaam stromend water. De grootste vis bleek een paling van ruim 70 centimeter te zijn.

Kennis delen

Alle gegevens worden gedeeld met RAVON de onderzoeks- en kennisorganisatie voor amfibieën, reptielen en vissen.  Ook worden deze gegevens in de Nationale databank voor flora en fauna (NDFF) geplaatst.

 

word nu lid