natuurgebied

Beeckestijn

nieuws

Herstel bloemenwaaier Beeckestijn

De fraaie bloemenwaaier op buitenplaats Beeckestijn krijgt komend najaar beplanting uit de periode van de oorspronkelijke aanleg, de 18e eeuw. Het wordt een kleurrijk geheel met talrijke bolgewassen en vaste planten.

Herstelproject

Buitenplaats Beeckestijn is een prachtig achttiende-eeuws landgoed langs de duinrand van Kennemerland. Het is een rijksmonument  met grote cultuurhistorische waarde. De tuinen en het park zijn uniek en van internationale betekenis. Sinds 2011 heeft Natuurmonumenten buitenplaats Beeckestijn in bezit.

Om de cultuurhistorische waarde te onderstrepen hebben we in samenwerking met SB4 (Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen) een tienjarig versterkingsplan voor Beeckestijn opgesteld. Eerder zijn in het kader van dit plan al de paden, entrees, waterkom en het centraal plateau opgeknapt. Ander onderdeel van het plan is het herstel van de bloemenwaaier aan de achterzijde van het huis. Komend najaar starten we met de herstelwerkzaamheden hiervan.

Ronde bloementuin

De oorspronkelijke versie van de cirkelvormige bloemenwaaier is omstreeks 1745 door de toenmalige eigenaar Jacob Boreel Jansz. aangelegd om te pronken met zijn bijzondere plantencollectie. Ronde bloementuinen waren in deze periode vrij gebruikelijk, maar de vorm van de bloemenwaaier op Beeckestijn met zijn gedraaide bloembedden is uniek. Zo’n zeldzame bloemenwaaier is verder alleen te vinden op paleis Huis ten Bosch in Den Haag, ontworpen door Huybert van Straalen in 1778.

Hele seizoen bloeiende soorten

Met de jaren was de bloemenwaaier op Beeckestijn volledig verloren gegaan. Door archeologisch onderzoek zijn sporen van de oorspronkelijke versie aangetroffen en in 1998 is de bloemenwaaier gereconstrueerd. Bij de reconstructie is gebruik gemaakt van materialen en planten, gebaseerd op algemeen historisch bronnenmateriaal. Het plantschema is toentertijd eigentijds ingevuld.

Natuurmonumenten wil dat nu graag herstellen door beplanting aan te brengen uit de periode van de oorspronkelijke aanleg in de 18e eeuw. De beplanting wordt daarbij zo gerangschikt dat de bloei gedurende de seizoenen van binnen naar buiten verloopt. In het centrum van de bloemenwaaier komen de vroegst bloeiende soorten en aan de buitenzijde de laatbloeiers. De groepjes planten worden gecombineerd met een bodembedekker, zodat de bloemenwaaier ook de rest van het seizoen aantrekkelijk is.

word nu lid