natuurgebied

IJdoorn

nieuws

IJdoorn: hoge waardering en grote zorgen

Polder IJdoorn ligt voor Durgerdam, in het Markermeer. Het is landschappelijk prachtig en vooral bekend om het vogelkijkpunt, waar altijd veel te zien is.

Natuurmonumenten heeft in februari 2017 een enquête uitgezet bij ongeveer 2500 leden en belangstellenden in de regio Amsterdam-Noord en Waterland. Behalve dat Natuurmonumenten benieuwd is naar hoe mensen polder IJdoorn waarderen, was de aanleiding om het nu te doen, de dijkversterking* die moet gaan plaatsvinden. Natuurmonumenten gebruikt de resultaten om haar standpunt te bepalen over de dijkversterking. Er zijn door het waterschap en de Alliantie verschillende varianten voorgelegd.

Hoge score voor vogels en landschap

Ruim 240 mensen hebben de hele vragenlijst ingevuld. Hiervan was 91% uit de directe omgeving van IJdoorn (Amsterdam-Noord, Durgerdam e.o.). Opvallend was de zeer hoge score van waardering voor het gebied, een 8! Bijna de helft van de respondenten komt minstens maandelijks naar het gebied. Vogels kijken is het meest geliefd, hier geven mensen een waardering aan van 8 of zelfs 9. Het landschap met oude kreekpatronen, het historische verkavelingspatroon en de weidse openheid wordt eveneens hoog gewaardeerd. Ook de rust in het gebied scoort hoog.

Afweging dijkversterking

De juist zo gewaardeerde aspecten van polder IJdoorn komen in de verdrukking door de dijkversterking. Daar zijn de respondenten dan ook erg bezorgd over. Een hogere of bredere dijk heeft direct invloed op het landschap en de aantrekkelijkheid voor vogels. De natuurbeleving wordt hierdoor een stuk minder.

Over de beste oplossing vanuit natuur- en landschapswaarden gezien, zijn de stemmen verdeeld. Veel mensen vonden het lastig om de verschillende dijkversterkingsvarianten te beoordelen. Een variant kan namelijk positief scoren ten aanzien van de geringe aantasting voor het landschap, maar gelijktijdig negatief zijn voor de vogelrijkdom. Dit maakt het moeilijk om tot een eenduidige keuze te komen.

Standpunt Natuurmonumenten

Natuurmonumenten heeft naar aanleiding van deze enquête een aantal standpunten gevormd. Waar nut en noodzaak van de dijkversterking overeind staan, is Natuurmonumenten niet tegen dijkversterking. Het gaat immers om de veiligheid van de bewoners en het achterland. Natuurmonumenten staat en blijft staan voor behoud van het huidige landschap, openheid, natuur en cultuurhistorie. Natuurmonumenten vindt dan ook, overeenkomstig de uitslag van de enquête, dat de variant met versterking door golfbrekers het meest perspectief biedt voor natuur en landschap en de beleving daarvan in het gebied. Het behoud van het weidse uitzicht verdient meer aandacht. Natuurmonumenten zet zich in de hoogte van de golfbrekers te verlagen.

Het rapport met de resultaten van de enquête is hier in te zien.

IJdoorn zelf bezoeken?

Kom op de fiets vanuit Amsterdam! Vanaf het vogelkijkpunt is er een prachtig overzicht, neem dus je verrekijker mee.

 

*Er zal vaker hoogwater zijn in de toekomst door zeespiegelstijging en langdurige neerslag. Daarom worden alle waterkeringen onder de loep genomen en afgezet tegen veiligheidsnormen. De Markermeerdijk (van Hoorn t/m Durgerdam) is hierbij niet stabiel genoeg bevonden en moet daarom versterkt worden. Het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor de versterking.

word nu lid