natuurgebied

Zwaakse Weel

nieuws

Inloopavond beheer populieren Haagdijk ’s-Gravenpolder

Vereniging Natuurmonumenten nodigt inwoners van ’s-Gravenpolder en mensen uit de omgeving uit om hun mening te geven over het beheer van populieren aan de Haagdijk. De inloopavond is gepland op maandag 6 november, van 19.00 – 21.00 uur in het dorpshuis in ’s-Gravenpolder.

Schade en onveilige situaties

Onderwerp van discussie is de mogelijke bomenkap van populieren op de Haagdijk. Boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten: “De populieren zijn 35 jaar oud, maar in principe pas kaprijp na zo’n 40 jaar. Vanuit het dorp komen echter steeds vaker klachten over gevaarlijke situaties door vallende takken tijdens storm en beschadiging door vallende takken in tuinen. Er gaan echter ook geluiden op dat inwoners het zonde vinden dat de karakteristieke bomen uit het straatbeeld verdwijnen en ze liever nog een aantal jaar behouden.” In samenwerking met de gemeente Borsele, de dorpsraad ’s-Gravenpolder en de Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland  organiseert Natuurmonumenten daarom een inloopavond om de mening van de inwoners te horen. Op basis van de uitkomsten van de inloopavond vindt er een overleg plaats tussen de samenwerkende partijen waar een beslissing wordt genomen.

Vrije inloop

Tijdens deze avond worden tevens een aantal opties voor herbeplanting voorgelegd waar mensen een voorkeur voor mogen uitspreken. Van 19.00 tot 21.00 uur is er vrije inloop. Locatie: Poelvoordestraat 3, ’s-Gravenpolder.  

word nu lid