provincie

Noord-Brabant

nieuws

Meer aandacht nodig voor Brabantse beekdalen bij verbreding A58

Brabantse natuur- en milieuorganisaties vragen de minister en de Provincie om voldoende ruimte te maken voor de beekdalen bij de verbreding van de A58. De A58 wordt verbreed en dit is een uitgelezen kans om daar waar de weg een barrière vormt passages te maken zodat er ruimte komt voor de beek, de natuur en recreanten onder de weg door en het beekdallandschap mooi doorloopt.

Brabants Landschap, de Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten vragen om ruime beekdalpassages op te nemen in de planvorming voor de verbreding van de A58. De snelwegverbreding draagt dan niet alleen bij aan de aanpak van het fileprobleem, maar kan tegelijkertijd barrières opheffen, zodat kan worden voldaan aan de ambitie van een ‘natuurinclusieve infrastructuur’

De oost-west georiënteerde A58 vormt op een aantal plaatsen een enorme barrière in de zuid-noord gerichte beekdalenstructuur van Brabant. Deze beekdalen zijn iconen in het Brabantse landschap en de slagaders van natuurnetwerk Brabant. Daarbij zijn de beekdalen ook drager van recreatieve routestructuren en daarmee belangrijk voor de leefkwaliteit van de Brabanders. Door ruime beekdalpassages te maken onder andere bij de Beerze loopt het beekdallandschap mooi door en biedt daarmee ruimte aan natuur en mens.

Brief aan de minister (pdf)

word nu lid