Bezoekerscentrum

Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen

nieuws

Meer weidevogels broeden in Bovenlanden

Fotograaf: Teun Veldman

Dit jaar hebben wederom meer weidevogels gebroed in de Bovenlanden ten opzichte van voorgaande jaren! Opvallend veel paartjes kievit hebben hier hun kuikens groot gebracht, 30 maar liefst. Ook grutto’s, tureluurs en scholeksters wisten de Bovenlanden in 2017 prima te vinden.

Hotspot voor weidevogels

De Bovenlanden is een weidevogelpolder bij de Nieuwkoopse Plassen. Deze verborgen plek is een hotspot voor soorten als grutto, tureluur en kievit. “Dat het slecht gaat met de weidevogels in Nederland is helaas een gegeven. Er is al jarenlang een daling van 5% van het aantal broedende weidevogels te zien. In de laatste 10 jaar is de grutto in ons land zelfs 50% achteruit gegaan. Maar het kan omgezet worden, en dat laten de cijfers uit de broedvogelinventarisatie van Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn zien”, legt boswachter Martijn van Schie van Natuurmonumenten uit.

Bloemen zorgen voor insecten

Sinds 2014 is er elk jaar een stijgende lijn te zien in het aantal broedpaar weidevogels in de Bovenlanden. Dit komt omdat er in dat jaar aanpassingen in het gebied gedaan zijn. “De waterstand is verhoogd. Dit tempert bijvoorbeeld de groei van het gras, waardoor polderbloemen en verschillende kruidrijke grassen kunnen groeien. De bloemen trekken voldoende insecten aan die de weidevogel dan weer heerlijk verorbert. Zo is het cirkeltje rond.”


Kuikens van de tureluur

Weinig mest en later maaien

Natuurmonumenten onderhoudt samen met enkele boeren jaarlijks weidevogelgebieden zodat er ruimte blijft voor oer-Hollandse vogels zoals de grutto. Er wordt geen tot weinig mest verwerkt op het land en ook wordt er niet gemaaid voor 15 juni. Zo hebben de gruttokuikens alle tijd om op te groeien.

Bedankt!

Mede dankzij de steun van onze leden kunnen we zorg dragen voor onze weidevogels. Wil je ook meehelpen om de weidevogel te beschermen? Vanaf € 2,50 per maand word je lid van Natuurmonumenten en steun je de natuur.

word nu lid