Bezoekerscentrum

Bezoekerscentrum Tiengemeten

nieuws

Melkkruid gevonden op Tiengemeten

Tijdens hun inventarisatieronde vonden vrijwilligers van de Plantenwerkgroep van het HoekscheWaards Landschap wel een heel bijzonder plantje op Tiengemeten, namelijk melkkruid. Zij vonden het plantje op een locatie waar de soort nog niet eerder was gezien, namelijk in de wildernis. En wel een groeiplaats met meer dan 50 exemplaren.

Zoutrelict

Melkkruid is een zoutrelict. In het grondwater en het dieper oppervlaktewater zit nog steeds zout en is afkomstig uit de tijd dat het Haringvliet nog een open verbinding had met zee. Zoutplanten hebben een hoge natuurwaarde en zijn in het Haringvliet een herinnering (relict) van het vroegere Haringvliet, nog vóór de Deltawerken. Heemst is ook zo’n kenmerkende relictplant van brak milieu. Het feit dat zoutplanten naast zoete getijdeplanten voorkomen, maakt het Haringvliet juist zo uniek.

Bijzondere vondst

Op Tiengemeten is de Griendweipolder een gunstige locatie voor deze zoutrelicten. Naast melkkruid groeit hier ook zilte schijnspurrie en zilte rus. Melkkruid is in het nieuw ingerichte deel van Tiengemeten een bijzonderheid. De vondst in de wildernis van een groeiplaats van meer dan 50 exemplaren is dan ook erg leuk. Waarschijnlijk duikt de soort hier op als gevolg van zoute kwel. In het dieper grondwater is namelijk nog zout aanwezig en ook in het dieper oppervlaktewater, sterker nog Tiengemeten drijft op een zoutbel.

De plantenwerkgroep van het HoekscheWaards Landschap inventariseren jaarlijks de plantenvegetatie op vaste tellocaties op Tiengemeten.

word nu lid