Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Nieuws van de boswachter

Natuurmonumenten en Weleda zetten samen Nederland in bloei

18 DECEMBER 2014 | Jeanine van der Velden

Oogverblindend bloemrijk grasland. Eeuwenlang gemeengoed in Nederland, maar tegenwoordig een zeldzaamheid. Samen met Weleda zet Natuurmonumenten zich in voor de terugkeer van bloemrijke natuur.

Natuurmonumenten en Weleda zetten samen Nederland in bloei

Landschap vol kleuren en geuren

Bloemenweelde was vroeger heel gewoon. Graslanden en akkers stonden vol met allerlei soorten bloemen en kruiden waar weer veelvuldig vlinders, bijen en andere insecten op afkwamen. De bloemweides en kruidenrijke akkers boden ook weide- en akkervogels volop leefruimte.

Versnippering, bebouwing en vooral intensivering van de landbouw veranderde dat beeld. Het akker- en grasland verloor zijn verscheidenheid aan planten en dieren.

Samen Nederland in bloei zetten

En unieke samenwerking tussen Weleda, producent van natuurcosmetica, en Natuurmonumenten brengt daar verandering in. Natuurmonumenten wil hiervoor gronden aankopen. Gronden waar voorheen intensieve landbouw werd bedreven of ontbrekende schakels tussen natuurgebieden.

Daar scheppen we ruimte voor bloemrijke natuur. Natuurmonumenten gaat deze gebieden beheren. Weleda, die voor haar producten uitsluitend gekweekte natuurlijke ingrediënten gebruikt, biedt financiële steun. Samen zetten we Nederland weer in bloei!

Enkele plantensoorten waar we ons voor inzetten

Bron: NatuurmonumentenArnicaGeel bloeiende plantensoort van 20 tot 45 cm. Bijzonder kwetsbaar. Komt alleen voor in zogeheten heischraal grasland.

Fotograaf: Roel van EkerisDriekleurig viooltjeTeer plantje dat in veel legenden een rol vervult. Vroeger algemeen in graanakkers, nu alleen nog op akkers van natuurbeheerders.

Fotograaf: Ferry SiemensmaKamilleGeurige verschijning op schraal akkerland en braakliggend terrein. Gaat sterk achteruit, maar gelukkig nog wel in ruimte mate in akkerreservaten te vinden.

Fotograaf: Ben WaletOgentroostKleine, kwetsbare plantjes. Er zijn diverse soorten die allen hard achteruit zijn gegaan door verdwijning van hun leefmilieu.

Fotograaf: Ferry SiemensmaTeunisbloemImposante plant met grote gele bloemen die ’s nachts een sterke geur verspreidt en daarmee veel nachtvlinders en bijen lokt.

Fotograaf: Martin van LokvenDuindoornVooral te zien in kalkrijke duinen. Duindoornstruwelen zijn op Europese schaal zo zeldzaam dat ze Europese bescherming genieten.

Jeanine van der Velden