provincie

Noord-Brabant

nieuws

Natuurmonumenten wil dat minister Schouten hard ingrijpt bij mestfraude

Fotograaf: Martin Stevens

Natuurmonumenten reageert met grote ontsteltenis op de uitkomsten van onderzoek door NRC Handelsblad over omvangrijke mestfraude in de agrarische sector. Bijna twee op de drie mestbedrijven in Oost-Brabant en Noord-Limburg is beboet, verdacht of veroordeeld wegens fraude. Maandag moet de sector opheldering geven op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Grootste natuurprobleem

Natuurmonumenten roept minister Schouten op om geen genoegen te nemen met intenties tot verbetering, maar hard in te grijpen. “Het Nederlandse mestoverschot en de mest die illegaal verdwijnt in onze leefomgeving, is het grootste natuurprobleem in ons land”, zegt Teo Wams, directeur natuurbeheer bij Natuurmonumenten.

Verwoestend effect op natuur

Dat veehouders in het zuidoosten van Nederland frauderen met hun mestboekhouding is al langer bekend. Het onderzoek van NRC Handelsblad toont nu aan dat het probleem veel groter is dan ooit vermoed werd. Dat het op zo’n grote schaal blijkt te gebeuren is ronduit stuitend. Een overschot aan mest zorgt voor vervuiling van bodem en (drink)water, en heeft een verwoestend effect op de natuur. Daarnaast bestaan er grote zorgen over de effecten van te veel meststoffen op luchtkwaliteit en daarmee voor de volksgezondheid. “Om de kwaliteit van ons water, onze bodem en onze lucht gezond te houden, wordt door de overheid jaarlijks honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd. Maar dat is dweilen met de kraan open als boeren hun mestoverschot alsnog illegaal op het land uitrijden”, aldus Wams.

Ingrijpen pijnlijk maar onvermijdelijk

Veel Nederlandse boeren produceren meer mest dan ze mogen uitrijden. Door de fraude voorkomen ze hoge kosten om het overschot af te voeren. Wams: “We kunnen onze ogen er niet langer voor sluiten dat de kern van het probleem erop neerkomt dat de Nederlandse veestapel gewoon te groot is. Met zo’n 4 miljoen koeien, meer dan 12 miljoen varkens en meer dan 100 miljoen kippen staat de omvang van de veehouderij in Nederland niet meer in verhouding tot de schaal van ons land en ons landschap”. Technische oplossingen om het mestoverschot te verwerken blijken al decennialang geen soelaas te bieden. Wams: “De oplossing is dan ook pijnlijk maar onvermijdelijk, de Nederlandse veestapel moet krimpen. De hoeveelheid mest die geproduceerd wordt, moet in evenwicht komen met de hoeveelheid die we kwijt kunnen op het land.”

Structurele oplossing nodig

Minister Schouten moet volgens Natuurmonumenten dus niet alleen de mestfraudeurs keihard aanpakken, maar ook het onderliggende probleem van de sector structureel oplossen: terug naar een veestapel die in balans is met ons land. Wams: “Het nieuwe regeerakkoord biedt daarvoor kansen. Het kabinet maakt 200 miljoen euro vrij voor een warme sanering van de varkenshouderij. Het is cruciaal dat boeren die worden uitgekocht vervolgens niet een nieuwe varkenshouderij kunnen beginnen, maar dat dit geld gebruikt wordt om dierenrechten echt uit de markt te halen.”

word nu lid