nieuws

Nieuwe kansen voor klimaatbuffers

Er komt opnieuw geld beschikbaar voor vernieuwende projecten waarbij de natuur helpt bij de bescherming tegen wateroverlast, zogeheten klimaatbuffers.

Het geld komt uit het budget van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een omvangrijk plan om waterkeringen te versterken. Rijk en waterschappen reserveren voortaan 2,5% voor innovatie van het jaarlijkse investeringsbedrag van 360 miljoen in primaire waterkeringen. Dat betekent dat er elk jaar 9 miljoen beschikbaar komt voor innovatieprojecten. 

Dat zegde staatssecretaris Atsma toe aan de Tweede Kamer, die daar onder aanvoering van kamerlid Anne Wil Lucas (VVD) om had gevraagd. Atsma komt uiterlijk 1 oktober met een brief waarin hij duidelijk maakt hoe hij dit verder invult.

Nieuwe mogelijkheden

Voor Natuurmonumenten en andere natuurorganisaties biedt dit nieuwe mogelijkheden. Vernieuwende projecten van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, waar Natuurmonumenten leiding aan geeft, zijn zeker in beeld.  

Hetzelfde geldt voor het innovatieprogramma van bedrijfsleven en kennisinstituten, Building with Nature/Ecoshape, waarmee natuurorganisaties samenwerken. Lucas en kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) refereerden daar expliciet aan toen zij om dit innovatiebudget vroegen.

Net op tijd

Voor het werk aan klimaatbuffers, waarin natuur helpt overtollig water te keren of te bergen en zoetwatervoorraden aan te leggen voor drogere  perioden, komt dit besluit net op tijd.  

Momenteel voeren de natuurorganisaties en Building with Nature samen met waterbeheerders een kleine 25 pilotprojecten uit. De daarvoor beschikbare fondsen zijn geheel besteed. 

Suggesties

In afwachting van het ?grote werk? van het Deltaprogramma voor de periode na 2017, kunnen dus nu al vernieuwende projecten worden aangedragen om nieuwe kennis en ervaring op te doen met natuurlijke waterveiligheid. Natuurmonumenten gaat met de coalitiepartners en Building with Nature suggesties doen voor dit innovatieprogramma. 
 
Zo heeft Natuurmonumenten ideeën om de waterkerende functie van de Waddenzeedijken bij Texel en Schiermonnikoog te verbeteren met kwelderuitbreiding. Bij de Hondsbossche Zeewering kan zand de rol van asfalt en beton overnemen. 

Ook langs Oosterschelde en langs Maas en IJssel kan de natuur op plekken waar de waterkering aan onderhoud toe is een hoofdrol vervullen bij het vergroten van de waterveiligheid. Dat geldt eveneens bij de Houtribdijk in het Markermeer. De plannen voor de MarkerWadden zijn hier prominent in beeld.  

Ervaring 

Natuurmonumenten heeft al veel ervaring met de inrichting van natuurlijke klimaatbuffers. Aansprekende voorbeelden zijn de Peizer- en Eeldermaden in Drenthe, De IJsselpoort in Gelderland en de Punt van Voorne in Zuid-Holland. 

 

 

word nu lid