natuurgebied

Zuidkust van Schouwen

nieuws

Opnieuw broedsucces bij lepelaars in Plan Tureluur in Zeeland

In Plan Tureluur aan de Schouwse Zuidkust is er sinds de aanleg van het natuurontwikkelingsgebied voor de tweede keer broedsucces bij de lepelaars. In totaal hebben 7 paartjes voor nageslacht gezorgd in natuurgebied Pikgat nabij Kerkwerve. Natuurmonumenten ziet de komst van de lepelaars als beloning voor de maatregelen die afgelopen jaren zijn getroffen op het gebied van inrichting en beheer.

Het is de eerste keer dat lepelaars een plekje kiezen om te broeden in een natuurgebied van Natuurmonumenten in het natuurontwikkelingsgebied Plan Tureluur. Eerder al werden er broedende lepelaars gezien in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer bij Ouwerkerk.

Natuurontwikkeling

In 2015 werden de laatste gebieden op Schouwse bodem ingericht, waarmee in totaal ruim 1300 hectare natte zilte natuur is ingericht. 700 hectare daarvan is in beheer bij Natuurmonumenten, 600 hectare bij Staatsbosbeheer. Plan Tureluur omhelst in totaal 44 deelgebieden rond de hele Oosterschelde. De natuurgebieden zijn aangelegd ter compensatie van verloren natuur in de Oosterschelde als gevolg van de deltawerken, maar dienen ook als plek voor weidevogels die steeds meer leefgebied zien verdwijnen.

Natuurbeheer werkt

Boswachter Andre Hannewijk van Natuurmonumenten is verheugd met het broedsucces. “De inrichting en het beheer van nieuwe natte en zilte natuurgebieden werpen z’n vruchten af. De afgelopen jaren zagen we het aantal foeragerende lepelaars in onze natuurgebieden jaarlijks toenemen. In bijna alle gebieden in Plan Tureluur komen ze nu voor, maar dat ze nu ook broeden is extra bijzonder.”


Natuurgebied Pikgat heeft een belangrijke wisselwerking met de voedselrijke zandplaten in de Oosterschelde. Fotograaf: Andre Hannewijk

Stevige combeback

De lepelaar, onmiskenbaar met z’n lepelvormige snavel, is bezig aan een stevige comeback in Nederland. Werden er rond 1970 nog maar 170 broedparen geteld, inmiddels is het aantal broedparen opgelopen tot 2500. De soort was tot enkele jaren geleden vrij uniek in Europa omdat de lepelaar bijna nergens anders voorkwamen behalve in Nederland. Dankzij het broedsucces in Nederland zijn afgelopen jaren ook kolonies ontstaan in Engeland, Belgie, Frankrijk en Duitsland. In Zeeland broedt de lepelaar onder andere nog langs de Westerschelde, in het Sloegebied en op Neeltje Jans.

Komt dat zien!
Lepelaars laten zich goed zien aan de Zuidkust van Schouwen. In natuurgebied Levensstrijd bij Zierikzee maak je grote kans om ze te zien. Al roerend zeven ze de kreken af op zoek naar garnaaltjes en andere kreeftachtigen. Hoewel je ze een groot deel van het jaar kunt zien, is augustus de absolute topmaand. Veel lepelaars verzamelen zich dan in de delta om zich klaar te maken voor hun verre reis naar hun overwinteringsgebied in West-Afrika. 

 
word nu lid